Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken skruv skall användas för att montera konsol eller bärok på Takpendel 2?

Då används skruvsats 22s.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?