Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Felaktig kommunikation i XBTN200, #204 connecting.

XBT N200 fick c:a år 2006 ändring på RS485 RJ45 inkopplingen för kommunikation. Pinne 4 och 5 kastades om för att bättre stämma med annan standard. I huvudsak var XBT N200 märkta med Telemecanique logga före 2006 och efter 2006 så var det med Scneider Electric logga. För kommunikation mot Premium, Micro, Twido och Nano heter kablen XBT Z978 för äldre XBT N200 och kablen heter XBT Z9780 för nyare XBT N200. Har man nyare panel och XBT Z978 eller om man har äldre panel och XBT Z9780 så finns en övergångs kabel, XBT ZN999. På sida 102 i bifogad instruktionsbok står om detta. Bifogat är också beskrivning av XBT ZN999. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?