Teknisk FAQ

Ställ en fråga

SecurityExpert, Hur får man reda på vilken ipadress en SP-C eller SP-C-WEB är inställd på

Alternativ 1: Sätt en bygel mellan NA och L1 på Reader1-plinten, och starta om kontrollern. Då sätts adressen tillfälligt till 192.168.111.222 och man kan logga in i kontrollern och se/ändra ipadressen.

Alternativ 2: Logga in i manöverpanelen på "Installatör"-nivå och tryck meny - 4- 1, där kan man se och ändra ipadressen.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?