Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det några regler kring kabelförläggning av en KNX Linje?

Det är fri topologi som gäller (ej ringkoppling) Linjestruktur, sjärnstruktur och trädstruktur kan användas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?