Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man även använda KNX-Rumssensor MTN6005-001 som temp-regulator för värmen i en lokal ?

Svar:  Nej . produkten innehåller inte en regulator för detta ändamål.  Produkten mäter och registrerar temperatur avsedda för presentation eller för gränsvärden .
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?