Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Går det att använda KNX-Ljus/Tempsensor MTN663991 för reglera markiser ?

Produkten är i första hand tänkt att presentera värden för ljus och temperatur. T.ex skymningsrelä-funktion och/eller presentation av temperatur.
Eftersom man kan sätta gränsvärden för Ljus sk Luxvärde är det praktiskt möjligt att reglera markiser, men det är vanligast att använda en sk. Väderstation MTN6904-0001 med ljus-temp-vind och regnsensor för att erhålla säkerhetslarm  t.ex vid för höga vindstyrkor- regn  som ett skydd för markiserna.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?