Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför är det 4 trådar i er KNX-kabel när det endast krävs 2 trådar för KNX ?

Det röda och svarta paret används för KNX . Det gula och vita paret är reservtrådar som t.ex kan används för transport av annan klenspänning SELV  för ev matning av produkt på slingan.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?