Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur fungerar programvaran för Connect-radio med Windows 10?

Tyvärr har vi upptäckt att det fungerar dåligt med Windows 10 .
Vi rekommenderar att använda Windows 7 om möjligt.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?