Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken ljudnivå (db) på ca 1 meters avstånd har E5506353 Rumslampa med Summer?

Ludnivån är ca 80db vid 1 meters avstånd.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?