Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man ansluta flera vipptryckknappar till Dimmer Puck E1360217?

Det går bra. Man ansluter vipptryckknapparna parallellt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?