Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Konfigurera ett CLC-kort

Svar: Gå in i "Välj kolumner" och "välj alla" (se bild)
Bild tillagd av användare
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?