Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Digital Sentry Kan man sätta max bildström till en klient?

Du kan, i ControlPoint, justera bandbredden mot servern under inställningar. Detta görs per klient i klienten. 
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?