Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är default IP-adress för Premium

Om inte PLC och dess ethernet moduler har konfigurerats innan, har de en default IP-adress. Den skapas med 085.016.xxx.yyy. xxx och yyy läses ut av mac-adressens 2 sista byte. Mac adressen är i hexadecimal form och måste räknas om till decimal form. Använd kalkylatorn i Windows avancerad mode. Exempel. mac-adress 00 80 F4 02 DA 67. DA blir i decimal form 218 (xxx). 67 blir i decimal form 103(yyy). Default ip-adressen blir 085.016.218.103. Denna adress kan sedan användas av Modbus TCP och Unity att ladda applikationen. Är det PL7 måste man använda XIP drivern med x-way adress 0.0. och denna default ip-adressen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?