Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken brytförmåga har Tesys U mot UL508 specifikation

Brytförmågan på Tesys U är beroende på nätspänningen enligt nedanstående tabell
Spänning (V AC) Brytförmåga (KA)
440 50
500 10
690 4


Brytförmågan kan förstärkas genom användandet av strömbegränsare typ LA9B920 nedan enligt "urklipp"
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?