Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Hjälper en vattendistribution att övervinna begränsningar för kommunikationens redundans

stor vattenledning
Partnerskapsprogrammet (CAPP) arbetar med teknikpartner som tillhandahåller väsentliga delar till våra övergripande kundlösningar.

Partnerskapsprogrammet (CAPP) samarbetar med strategiska partners över hela världen som tillhandahåller viktiga komponenter till våra övergripande kundlösningar. Detta starka samarbete mellan Schneider Electric och automations partner Niobrara R & D presenterades i ett projekt för Dallas Water Utilities.


Under årens lopp har intelligenta ventil/manöverdon blivit mycket populära i industriprocesslösningar. De är kostnadseffektiva alternativ eftersom de minskar kommunikationskabeln jämfört med de mer typiska signaltrådarna. Dessutom levererar dessa manöverdon viktig diagnostisk information till anläggningsunderhållspersonal, vilket bidrar till att förbättra systemets livscykel.

Dallas Water Utilities (DWU) tillhandahåller vatten och avloppsvatten till cirka två miljoner människor i Dallas storstadsområde. De driver tre vattenreningsanläggningar (Bachman, Elm Fork och Eastside) och två avloppsreningsverk (Central och Southside). DWUs mål var att utveckla Southside Process Control System expansionsprojekt i linje med sitt uppdrag att planera för framtiden samtidigt som det ger en tillförlitlig service till sina kunder till en rimlig kostnad. 

Dessutom behövde DWU genomföra avsevärda förbättringar av automationsstyrningssystemen vid Southside avloppsreningsverk. Deras sista krav var att introducera en mer modern nätverksbussteknik, som Modbus, tillsammans med intelligenta ventil/grinddon för att bli effektivare vid installation och underhåll av systemet. De valde Schneider Electric för att ge bästa möjliga lösning, och Schneider Electric arbetade i sin tur med sin automations Partner Niobrara R & D.

Utmaningen

Ett av de främsta målen med detta projekt var att använda intelligenta ventil- och grinddon för att minska ledningskostnaderna och leverera värdefull diagnostisk information till anläggningsunderhållspersonal. Däremot behövdes några utmaningar tas upp: 

  1. Ringnätet med EIM-manöverdon som kommunicerar med Quantum PLC via två Modbus-portar har aldrig gjorts tidigare. Schneider Electric, Niobrara R & D, EIM Controls och designteamet arbetade tillsammans i planerings- och konfigureringsmöten för att säkerställa ett framgångsrikt resultat. Schneider Electric förespråkade användningen av ett QUCM-kort från tredje part, eftersom det skulle stödja två Modbus Rs-232-portar.

    Denna produkt från Niobrara skulle möjliggöra Modbus-meddelanden att dirigeras till / från oberoende Modbus-slavenheter. Varje port på QUCM-kortet fungerar vanligtvis oberoende. Niobrara var däremot mycket säker på att de kunde utveckla rätt firmware för att göra QUCM-supporten en Modbus-ring som skulle uppnå rätt redundans för kunden

  2. Kompabilitetsfaktorn: Tidig forskning visade att QUCM-modulen endast kunde placeras i en PLCs lokala rack. I detta fall skulle Southside uppleva kontinuerliga kabelförlängningsproblem med manöverdon som befinner sig på olika delar av anläggningen som inte hade PLC med processorer, men istället hade RIO droppar kommunikation med PLC på andra platser.

Lösningen

För att övervinna dessa utmaningar krävdes ytterligare programmering så att QUCM-modulen kunde utföra den redundans som DWU letade efter. Det framgångsrika samarbetet mellan Schneider Electric och Niobrara R & D resulterade i den bästa möjliga kundanpassade lösningen. En nya firmware skulle möjliggöra att manöverdonet kan konfigureras i en ring topologi för bättre kommunikation.

Modbus använde ett seriellt nätverk med ring topologi för att ge tillförlitlig kommunikation och styrning av de intelligenta ventildon som levereras av EIM Controls. 


Denna lösning kunde dramatiskt förbättra svarstiderna i kommunikation med EIM-ventilerna. QUCM kunde även justera sin egen svarstid baserat på ventilens verkliga responstid. Framgången för detta projekt var möjligt tack vare Schneider Electric-fältpersonals engagemang och CAPP-partner Niobrara R & D.

Upptäck Collaborative Automation Technology Partner program

Partnerprogrammet Collaborative Automation gör att du kan bygga en komplett lösning genom att välja teknik från våra partners och integrera den med Schneider Electric-erbjudandet.
Läs mer