Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Mellanspänning - distribution och automation

Reläskydd per produktfamilj

Vårt utbud av reläskydd ger ett pålitligt skydd och kontroll av alla nätverksapplikationer. Reläerna inom familjen Easergy Protection har omfattande säkerhet och pålitlighet för eldistributionsnätet, från överspänningsskydd till avancerat skydd med ljusbågsdetektion och Ethernet-kommunikation som inkluderar IEC 61850.

Easergy skydd

MiCOM Px30

MiCOM P13x

Ledningsskydd och Ledningsterminaler MiCOM P13x är en serie ledningsskydd och kombinerade lednignsskydd/terminaler för flexibel och omfattande skydds och kontrollfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P130C, MiCOM P132, MiCOM P139

Visa detaljer

MiCOM P63x

Differentialskydd för komplett skydd av kraft transformatorer MiCOM P63x seriens transformatordifferentialskydd är konstruerade för snabb, selektiv felbortkoppling av kortslutningar för Transformatorer, motorer, generatorer m.m. Tillgängliga modeller: MiCOM P630C, P631, P632, P633, P634

Visa detaljer

MiCOM P43x

Distansskydd och Ledningsterminaler MiCOM P43x distansskydd och ledningsterminaler används för selektiva bortkopplingar av kortslutningar och jordfel i olika nättopologier och applikationer för mellanspänning sub-transmission och transmissionssystem. Tillgängliga modeller: MiCOM P430C, P433, P435, P437, P439

Visa detaljer

MiCOM P53x

Längsdifferentialskydd MiCOM P53x-serien erbjuder tvåpunkts längsdifferentialskydd med alla nödvändiga kommunikationsinterface. Tillgängliga modeller: MiCOM P530C, MiCOM P532

Visa detaljer

MiCOM P138

Riktat överströmsrelä för Järnvägsapplikationer MiCOM Px30-järnvägsskydd är en serie av skyddsenheter för kontaktskenor och järnvägsapplikationer. P138 erbjuder speciellt ett riktat överströmskydd för applikationer med kontaktskenor.

Visa detaljer

MiCOM P436 och MiCOM P438

Distansskydd för Järnvägsapplikationer MiCOM Px30-Järnvägsenheter är en serie med reläskydd för banmatningar och kontaktskenor.P436 och P438 tillhandahåller skydd för klassiska och tvåfas-AT-system.

Visa detaljer

MiCOM P638

Transformatordifferentialskydd för Järnvägsapplikationer MiCOM Px30-enheterna är en serie transformatordiffrententialskydd för Järnvägsapplikationer.

Visa detaljer

MiCOM Px40

MiCOM P14x

Ledningsskydd för Tranmission och distributionsnät Ledningsskydd med avancerade kommunikationslösningar innehållande dedikerade lendingsskyddsfunktioner. Tillgängliga modeller: MiCOM P141, P142, P143, P145

Visa detaljer

MiCOM P24x

Skydd för Roterande maskiner och motorer MiCOM P24x-reläer erbjuder avancerat skydd, kontroll och övervakning av motorer och roterande maskiner. Tillgängliga modeller: MiCOM P241, P242, P243

Visa detaljer

MiCOM P341 and MiCOM P922G

Hopkopplingsskyddsreläer Hopkopplingsskyddsreläerna MiCOM P341 och P922G uppfyller de skyddskrav som behövs för att använda maskiner parallellt med huvudnätet. Tillgängliga modeller: MiCOM P341, MiCOM P922G

Visa detaljer

MiCOM P34x

Generatorskydd Flexibelt och pålitligt skydd och kontrollenhet med övervakning och mätfunktioner för små medel och stora generatorer

Visa detaljer

MiCOM P44x

Högprestanda subcykel Distansskydd MiCOM P44x är distansskydd med hög feldetekteringstid (0,7-1 Cykel) för alla typer av firlednings- och kabelnät och erbjuder ett omfattande utbud av skyddsfunktioner som standard.

Visa detaljer

MiCOM P54x

Längsdifferentialskydd med Subcykel Distansskyddsmodul MiCOM P51x är skapad för användande i högprestanda applikationer för frilednings och kabelapplikationer. Skyddet har flera olika möjliga kommunikationskanaler och Distansskyddsmodul med Subcykel prestanda. Tillgängliga modeller: MiCOM P531, P542, P543, P544, P545, P546

Visa detaljer

MiCOM P64x

Avancerat Transformatordifferentialskydd för komplett skydd och kontroll av Transformatorer MiCOM P64x skydd erbjuder snabbt och komplett skydd för transformatorer, vilket tillser transformatorns livslängd. För två eller trelindningstransformatorer (inklusive auto/sparkopplade transformatorer). Enkelt handhavande och inställnings guide - kräver endast data från transformatorns märkplåt för att ställas in. Tillgänglia modeller: MiCOM P641, P642, P643, P645

Visa detaljer

MiCOM P740

Samlingsskeneskydd med Centraliserad eller Decentralicerad topologi MiCOM P740 numeriska skyddssystem för samlingsskenor tillhandahåller komplett skydd för alla spänningsnivåer, samlingsskenekonfigurationer med allt från låg till extra/ultrahög spänning.

Visa detaljer

MiCOM P746

Centraliserat Samlingsskeneskydd MiCOM P746 numeriskt samlingsskeneskydd erbjuder komplett centraliserad skyddsfunktion för alla spänningsnivåer ända upp till extra högspänning. Tillgänglig modell: MiCOM P746

Visa detaljer

MiCOM P841

Multifunktionell Ledningsterminal och kontrollenhet för Återinkoppling och Synkrocheck MiCOM P841 är en ledningsterminal-IED med flera funktioner för kontroll och reservskydd i ledningsfack för Transmission och Sub-transmissions nät. Tillgängliga modeller: MiCOM P841

Visa detaljer

Sepam 60

Sepam 80

Vamp skydd

VAMP 57

Intelligent skydd för låg och mellanspänningsapplikationer Schneider Electrics VAMP 57 är ett flexibelt reläskydd anpassat för en rad olika skyddsapplikationer, från enkla överströmsapplikationer till spännings- och frekvensskydd, motorskydd och som komplett ledningsterminal.

Visa detaljer

Vamp 50-serie

Intelligent skydd för låg- och mellanspänningssystem VAMP 50-serien erbjuder ett omfattande urval modulära skyddsreläer för överströms-, jordfels-, spännings-, frekvens- och längsdifferentialskydd. Tillgängliga modeller: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59

Visa detaljer

Vamp 200-serie

Komplett serie skydds- och kontrollenheter VAMP 200-serien erbjuder ett omfattande sortiment av skydds- och kontrollenheter med avancerade mätfunktioner för ledningar, motorer och kondensatorbanker. Tillgängliga modeller: VAMP210, VAMP230, VAMP245, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265M

Visa detaljer

Vamp 300-serien

Effektiv skydds- och kontrollenhet för kraftsystem VAMP 300-serien erbjuder en omfattande familj av skydds- och kontrollenheter med mångsidiga skydds och mät funktioner för ledningar, motorer, generatorer och transformatorer. Tillgängliga modeller: VAMP 300F, VAMP 300M, VAMP 300G och VAMP 300T.

Visa detaljer

Vamp ljusbågsvakter

Ultrasnabb och flexibel ljusbågvakt från enskilda enheter till system för med flera zoner Schneider Electrics VAMP-serie är pionjär inom ljusbågsdetektering och ljusbågsskydd med snabba och pålitliga enheter för förbättrad säkerhet. Tillgängliga modeller VAMP 120, VAMP 121, VAMP 221 och VAMP 321

Visa detaljer

MiCOM Px20

MiCOM Px10

Sepam 40

Sepam 20

Sepam 10

MiCOM tillbehör

Vamp tillbehör

IED användarmjukvara