Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Ventiler och ställdon

Våra ventiler och ställdon är konstruerade med innovativ teknik för att möta dagens krav på kvalitet, tillförlitlighet, prisvärdhet och energieffektivitet. Våra ventiler är självrengörande och erbjuder ett stort reglerområde vilket ger exakt och noggrann styrning av medier och säkerställer minimal energiförbrukning.

Ventiler och ställdon

Vårt sortiment av ventiler består av ett stort utbud av bland annat zonventiler, kulventiler, klotventiler och PIBCV-ventiler. Vi erbjuder även ett komplett sortiment av ställdon med olika ställkrafter, fjäderåtergång och gångtider för reglering av styrventiler.

Zonventiler och ställdon

Zonventiler och ställdon

Zonventiler och ställdon som erbjuder prestanda och flexibilitet tillsammans med den patenterade "PopTop" ställdonsteknologin som revolutionerat marknaden för ventilställdon. Med över 190 unika ventiler och över 275 unika ställdon, för både 2-väg och 3-väg, erbjuder Schneider Electric en produktportfölj för alla zonapplikationer. Genom snabbkoppling kan ställdonet tas loss på några sekunder vilket förenklar både underhåll och justering.
Del av SpaceLogic
Visa detaljer
Starta produktväljare
Kulventiler och ställdon

Kulventiler och ställdon

Genom modularitet erbjuder SmartX ventilställdon i kombination med ett brett utbud av kulventiler möjligheten att anpassas efter ett stort antal applikationer. Med standardiserad koppling kan valfri kulventil och ställdon kombineras ihop efter behov. Denna standardisering underlättar underhåll och förenklar förändringar när förutsättningarna ändras i fastigheten.
Del av SpaceLogic
Visa detaljer
Starta produktväljare
Klotventiler och ställdon

Klotventiler och ställdon

Med den högsta ANSI-klassingen erbjuder vi klotventiler för både gängad och flänsad installation. Anslutningar i rostfritt och mässing.. Schneider Electric erbjuder marknadens bredaste produktportfölj för klotventiler och ställdon. Tack vare högsta kvalitet i både materialval och tillverkning erbjuds högsta prestanda och tillförlitlighet.
Del av SpaceLogic
Visa detaljer
Starta produktväljare
PIBCV-ventiler och ställdon

PIBCV-ventiler och ställdon

Schneider Electrics breda sortiment av PIBCV-ventiler och ställdon erbjuder lösningar för optimal prestanda, tillförlitlighet, energieffektivitet och komfort för ett stort antal applikationer. Ett brett sortiment av denna nya och innovativa teknologi med reglerande ventiler som minskar energiförbrukning, installation, balansering och drifttagning.
Del av SpaceLogic
Visa detaljer
Starta produktväljare
Vridspjällsventiler och ställdon

Vridspjällsventiler och ställdon

Schneider Electrics breda sortiment av vridspjällsventiler och ställdon kan användas i ett stort antal applikationer och erbjuder prestanda, energieffektivitet och komfort. Med modern teknologi erbjuder Schneider Electric en attraktiv produktportfölj för vridspjällsventiler och ställdon för både on/off, flytande och proportionell styrning.
Del av SpaceLogic
Visa detaljer
Starta produktväljare
Spjällställdon

Spjällställdon

Schneider Electrics breda sortiment av spjällställdon kan användas i ett stort antal applikationer och erbjuder enkel installation, prestanda, livslängd, noggrannhet och energieffektivitet. Med SmartX spjällställdon erbjuder Schneider Electric en modern produktportfölj med ett brett storiment för ett stort antal applikationer. Med hög prestanda och energieffektivitet levereras en konstant och komfortabel inomhusmiljö och i förlängning ökad produktivitet.
Del av SpaceLogic
Visa detaljer
Starta produktväljare