Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Prisma

Lågspänningsfördelningar upp till 4 000 A

Lösning för testade lågspänningsfördelningar upp till 4 000 A

Prisma
 • Funktioner

  • Prisma: är ett ställverk och centralfördelningssystem i flatpack  typtestad enligt standarden IEC 61439-2
  •  Prisma G: väggmonterade och  golvmonterade fördelningscentraler elektrupp till 630 A, Icw 25 kA rms/1 s
  • Prisma P: ställverk för märkspänningupp till 4 000 A, Icw 100 kA rms/1 s
  • Produkterna har utvecklats och tillverkats i Frankrike
  • Tekniska data:
   – Metallinkapslingar: stålmetallplatta med elektrofores + värmepolymeriserat polyester- och epoxipulver
   – Färg vit RAL 9001
   – Skyddsklass IP30 till IP55

  Använd Prisma PH -produkter för specifika tillämpningar i tuffa miljöer: förstärkt IP-skyddsklass, jordbävningstålighet…  Fördelar

  Vi slår ihop våra resurser för att skapa säkerhet
  • Prisma bidrar till en hög personsäkerhet  liksom till att skapa tillförlitlighet och driftsäkerhet för den elektriska installationen
     – Komponenterna (ställverk, strömskenor o.s.v.) är utvecklade för att användas tillsammans
     – Alla de mest krävande konfigurationerna av elfördelningar har testats och uppfyller IEC-standarden
  • Prisma gör det möjligt att skapa optimerade, säkra och enkla elfördelningar som uppfyller just dina behov
  • Tack vare den monteringsfärdiga och den modulära utformningen kan Prisma enkelt och när som helst uppgraderas utan att dess ursprungliga funktion förändras
  • Prisma finns i hela världen

  Applikationer

  Ställverk och fördelningscentraler för lågspänning i kontor, offentliga byggnader och industrilokaler

  • Data och Telecom (datacenter, serverrum, telecom-nätverk)
  • Detaljhandel (center med flera användare, kedjor och fristående butiker inom detaljhandeln)
  • Hotellsektor (hotell, gemensamma boenden)
  • Industribyggnader (icke-kritiska processer, logistik, jordbruk)
  • Hälso- och sjukvård (sjukhus, kliniker, vårdhem)
  • Kontor
  • Utbildningslokaler
  • Idrottsanläggningar
  • Fritids- och kulturanläggningar