Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Acti 9 tillbehör för NG125

Elektriska tillbehör för dvärgbrytare Acti 9 NG125

Elektriska tillbehör för manövrering, fjärrindikering och för att lösa ut dvärgbrytare och jordfelsmodulen

Acti 9 tillbehör för NG125
 • Funktioner

  • Tillbehören snäpps fast på huvudapparatens vänstra sida 
  • Tillbehör för fjärrindikering av kontaktstatus för den enhet som den är kopplad till (uppfyller IEC 60947-5-1)
  • Fjärrindikering om huvudkontakten är ”öppen” eller ”stängd” 
  • Fjärrindikering av ”utlöst” dvärgbrytare/jordfelsmodul
  • Shuntutlösare för fjärrutlösning av den enhet som den är kopplad till (uppfyller IEC 60947-2)
  • Slår omedelbart ifrån då manöverkretsen spänningssätts
  • Slår omedelbart ifrån om manöverkretsen blir spänningslös eller om spänningen sjunker under tröskelvärdet
  • Tidsfördröjd underspänningsutlösare (för att inte lösa ut pga. mikropauser eller korta spänningsfall) när manöverkretsen inte längre är spänningssatt eller om matarspänning sjunker under tröskelvärdet
  • Felsäkert  frånslag förnödstopp


  Fördelar

  Normutförande när det är som bäst
  Tillbehören för manövrering, fjärrindikering och fjärrutlösning av NG125 och Vigi NG125 är alla lika enkla att installera.

  Applikationer

  • manövrering, fjärrindikering och fjärrutlösning av elkretsar i alla industri- och tjänstebyggnader.