Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

PowerLogic EGX300

Integrerad gateway/webbserver

Sista försäljningsdag

Integrerad Modbus-Ethernet gateway med webbserverfunktion

PowerLogic EGX300
 • Funktioner

  PowerLogic EGX300 är en integrerad gateway/webbserver som bara behöver en webbläsare och ett Ethernetnätverk för att registrera och visa realtidsdata och diagram över trender från upp till 64 elmätare, inklusive andra gateway-enheter i samma nätverk och andra kommunicerande enheter med Modbus RS485-protokoll.
  Tack vare funktionen med inbyggda webbsidor och den inbyggda minneskapaciteten på 256 Mb hos PowerLogic EGX300 kan du enkelt visualisera data från din elinstallation och lagra tredjeparts webbsidor och dokument  som exempelvis manualer eller enlinjescheman. Du kan lätt definiera webbsidor med realtidsdata och loggade energidata för att skapa en grundläggande översikt över din elinstallation.  Egenskaper
  • Visa realtidsinformation och loggade värden från flera installationer med bara en webbläsare
  • Identifiera automatiskt enheter som är anslutna till nätverket för enkel drifttagning
  • Utvalda loggdata kan skickas automatiskt via e-post eller FTP till din dator för ytterligare analys
  • Du kan välja vilka storheter som ska loggas och med vilket intervall
  • Data- och systemsäkerheten garanteras med hjälp av lösenordsskydd och kontrollerad nätverksåtkomst till enskilda webbsidor liksom granskning av aktiva och tidigare anslutningar
  • Enklare installation tack vare att manöverspänning kan tas emot via Ethernet-kabeln med Power-over-Ethernet som alternativ till att använda 24 V DC-manöverspänning
  • Seriellt stöd finns för Modbus RTU-, Modbus ASCII, Jbus- och PowerLogic-protokoll så att en mängd olika enheter kan användas
  • Enheten har en 10/100BaseTx-Ethernetport
  • Enheten har en seriell port som kan konfigureras för RS485 (2/4-ledare) eller RS232 (RJ45)
  • Optiskt isolerad seriell port för kommunikation med hög tillförlitlighet i en industriell miljö
  • Kompatibel med all StruxureWare energiövervakningsprogramvara

  Fördelar

  Med den integrerade PowerLogic EGX300 gateway/webbservern blir det lättare att övervaka din energianvändning. Använd EGX300 för att visa kritiska lastdata från det elsystemet i realtid och diagram över trender för att se energianvändningsmönster så att du snabbt kan identifiera energieffektiviseringspotentialen i din anläggning.

  • Få snabb, delad och säker åtkomst till information från mätare, effektbrytare, reläskydd, startapparater och frekvensomformare via en standard webbläsare
  • Skapa webbsidor med hjälp av det inbyggda utformningsverktyget för att visa realtidsdata och loggdata och få en grundläggande överblick över din energiförbrukning

  Applikationer

  • Övervaka mönster i energianvändningen, upptäck besparingsmöjligheter och verifiera resultat efter effektiviseringsåtgärder
  • Fjärrövervaka realtidstillstånd och profilera energianvändningen för din elinstallation

  Du kan använda den integrerade PowerLogic EGX300 gateway/webbservern på tre sätt:

  1. Använd en webbläsare för att visa realtidsdata och få åtkomst till grundläggande energiförbrukningsdata som lagrats i EGX300 på HTML-sidor i standardformat eller som definierats av användaren.
  2. Använd Ethernet gateway-funktionerna i PowerLogic EGX300 med valfri StruxureWare-programvara för utförlig dataanalys och åtkomst till all status- och mätinformation.
  3. När ett överordnat system använder gatewayfunktionaliteten i EGX300 kan användare samtidigt utnyttja webbserverfunktionen för att visualisera energidata