Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

MiCOM P841

Multifunktionell Ledningsterminal och kontrollenhet för Återinkoppling och Synkrocheck

MiCOM P841 är en ledningsterminal-IED med flera funktioner för kontroll och reservskydd i ledningsfack för Transmission och Sub-transmissions nät. Tillgängliga modeller: MiCOM P841

MiCOM P841
 • Funktioner

  • MiCOM P841 Modell A för en-brytarapplikationer med 16 ingångar och14 utgångar
  • MiCOM P841 Modell B för två-brytarapplikationer med 24 ingångar och 32 utgångar

  Enfas eller trefas applikationer för automatisk återinkoppling

  MiCOM P841 Modell A kan användas som en fristående lösning för automatisk återinkoppling och har funktioner för synkroniseringskontroll för ledningar med en brytare.
   
  MiCOM P841 Modell B kan användas som en fristående lösning för automatisk återinkoppling och synkroniseringskontroll för tillämpningar med dubbla brytare.  Standard tillverkargaranti: 2 år

  Fördelar

  • De logiska funktionerna i MiCOM P841-produkterna är extremt mångsidiga, till exempel för att hantera återinkopplingslogiker med ledare/följare i två-brytarapplikationer.
  • Brytarfelsskydd för högspänningsledningar, för en eller två brytare. Brytarfelskyddet kan initieras från interna skyddsfunktioner i P841, och även från externa enheter.
  • Enpolig och trepolig brytaranvändning stöds, med oberoende kontroll- och tillståndsövervakningsstatistik för varje pol
  • Utlösningskretsövervaknings-, styrnings- och föreglingsscheman kan utformas i programvara med grafiskt stöd.
  • Tilläggstillämpningar innefattar användning av P841 för binär I/O-hantering, störningsregistrering eller som gateway till SCADA-protokoll och IEC 61850
  • Flera skyddsfunktioner tillhandahålls, till exempel riktad överström, jordfel, spänning och frekvens. Därför kan P841 införas som reservskydd i Transmission och subtransmissionsapplikationer, eller som huvudskydd för en sub vid subbuppdelning.