Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

MiCOM P64x

Avancerat Transformatordifferentialskydd för komplett skydd och kontroll av Transformatorer

MiCOM P64x skydd erbjuder snabbt och komplett skydd för transformatorer, vilket tillser transformatorns livslängd. För två eller trelindningstransformatorer (inklusive auto/sparkopplade transformatorer). Enkelt handhavande och inställnings guide - kräver endast data från transformatorns märkplåt för att ställas in. Tillgänglia modeller: MiCOM P641, P642, P643, P645

MiCOM P64x
 • Funktioner

  Transformatorer är dyrbara tillgångar i elektriska kraftsystem. Eliminering av alla elektriska och mekaniska påfrestningar för att förlänga transformatorns livstid är önskvärt, men svårt. Adaptiva tekniker för att mäta och larma (eller trippa) i sådana fall, och information om samlad driftstid, kan bidra till att schemalägga förebyggande underhåll innan ett kostsamt fel inträffar.

  Interna fel är en risk för alla transformatorer. Om dessa inte åtgärdas snabbt minskar möjligheten att linda om lindningar och det kan uppstå irreparabla skador på kärnor. MiCOM P642, P643 och P645 avancerat transformatorskydd och -kontroll

  MiCOM P642, P643 och P645 skyddar för alla typer av fel- sparar servicetid och erbjuder snabbt skydd vid transformatorfel. P64x är en avancerad IED och innehåller bla. differential-, REF-, termiskt och övermagnetiseringsskydd, plus en rad övriga skyddsfunktion och reservskyddsfunktioner för ej åtgärdade externa fel. Modellvarianterna omfattar två- och trelindade transformatorer (inklusive auto/sparkopplade transformatorer) med upp till fem uppsättningar trefas CT-ingångar.

     Fördelar

  • Universal IED för alla transformator- (eller reaktor-) konfigurationer
  • Skydd, kontroll, övervakning, mätning och registrering i en och samma enhet
  • Backupskydd och registrering av genomgående fel
  • Enkel att specificera, ställa in och ta i drift
  • Programmerbara funktionsknappar