Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Accutech

Batteridrivna trådlösa sensornätverk

Helt inbyggda, batteridrivna, trådlösa instrument som snabbt kan användas för mätning och övervakning av data i utmanande miljöer.

Accutech
 • Funktioner

  1- Kort sagt är Accutech en serie batteridrivna trådlösa sensornätverk: en grupp mät- och styrverktyg som används överallt där utmanande avståndstillämpningar finns, inklusive isolerade mätpunkter, farliga platser och mobil utrustning.
   
  2- Egenskaper
  Låg kostnad för:
  • Installation: inga ledare, rännor eller rör behövs
  • Drift: begränsat underhåll behövs
  Enkel att installera och använda:
  • Helt inbyggd effekt, inbyggda kommunikationer och instrument
  • Kan monteras på valfri struktur, snabb konfiguration via knappsatsen
  • Underhållsfri: 3+ år av underhållsfri drift (upp till 10 år beroende på datamängd och batterialternativ).
  Marknadens mest tillförlitliga system med störst räckvidd:
  • Överlägsen produktserie med 900 MHz- och 2,4 GHz FHSS-radioapparater (över 3 000 FT, 1 000 M)
  • Överlägsen tålighet mot störningar och buller
  • Bestämd livslängd för batteriet och varning månader innan batteriet behöver bytas ut


  Fördelar

  En verktygsuppsättning för utmanande tillämpningar

  Stämmer dessa påståenden in på dig?
  • Vi har fjärrprocesser som vi aldrig skulle ha råd att övervaka på grund av kostnaderna för kablar, rör, dikesgrävning och arbete ...
  • Oavsett vad det kostar måste vi installera ett tillförlitligt nätverk snabbt, ofta på grund av nya bestämmelser som säger att vi måste det ...
  • Vi har redan instrument på plats men de är inte anslutna till våra fjärrsystem, eller också finns inga tillgängliga kanaler och vi vill inte dra fler ledningar ...
  • Vi vill ha något som är enkelt att installera utan omfattande tekniska arbeten ...
  När du står inför tuffa utmaningar behöver du innovativa lösningar. Accutech-produkter:
  • Kostnadsbesparingar via traditionella ledardragna lösningar, både initialt och fortlöpande
  • Snabbinstallerade nätverk utan teknisk ansträngning
  • Lätt att använda med begränsat underhåll.

  Applikationer

  Accutech-serien passar bra för fjärrtillämpningar med olja och gas eftersom den erbjuder trådlös kommunikation, självstyrande effekt och certifiering för användning i farliga miljöer. Tillämpningarna omfattar:
  • Övervakning och styrning av brunnshuvuden (inklusive tryck, kolvankomst och ventilstyrning)
  • Upptäckt av läckage i gasledningar med akustiska övervakningsenheter
  • Mätning av tanknivå (med dubbla flytande vätskegränssnitt som tillval)
  • Omgivningsövervakning (regnvatten, bevattning, behållare ...)
  • Tryckmätning i valfri process, från 5 psi till 10 000 psi.
  • Säkring av fjärranläggningar med diskreta ingångsomkopplare
  • 4–20 mA-signaler från instrument från tredje part
  Tillämpningar med vatten och avloppsvatten gynnas av den innovativa Accutech-tekniken, inklusive:
  • Övervakning av nivå i behållare
  • Kommunal övervakning av regnvatten
  • 4–20 mA-signaler från instrument från tredje part (nivå, pH, löst syre o.s.v.)
  • Tryckövervakning i pumpstation/fördelningssystem
  • Nivå- och tryckövervakning i ackumulatortankar
  Accutech-produkter används i ett stort antal olika tillämpningar och branscher, vilket är avgörande överallt där fjärrövervakning behövs med självstyrande nätverk och effekt.
  Gruvdrift, mineral- och metallutvinning:
  • Differentialtryck i filterkammare
  • Vattentryck för spridare
  • Flödesmätning för vätskor från lakningshögar
  • Mer ...
  Raffinering:
  • Nivåmätning i ackumulatortankar
  • Övervakning av övertrycksventil (akustisk)
  • Tryck, DP och temperatur i processkedjor
  • Mer ...
  Kemisk bearbetning:
  • Tryck och temperatur i koksverk
  • Nivåövervakning i ackumulatortankar
  • Övervakning av övertrycksventil (akustisk)
  • Mer ...
  Effekt:
  • Ångtrycksövervakning
  • Övervakning av kondensvattenavledare (akustisk)
  • Systemtemperaturövervakning
  • Mer ...
  Övrigt:
  • Cementproduktion (temperaturmätning för roterande brännugn)
  • Massa och papper (roterande kalkugn, tryck för ångledningar, temperatur o.s.v.)
  • Läkemedel (temperatur och tryck för återroterande torkare)
  • Tillverkningsutrustning (diskreta och analoga ingångar, hydrauliskt tryck, temperatur ...)
  • Mer ...