Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Termisk inneslutning

Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.

Intelligenta lösningar för luftinneslutning som skyddar kritisk IT-utrustning och personal.

Bild av APC Brand Schneider Electric
Termisk inneslutning schneider.label Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.
 • Funktioner

  EcoAisle är en intelligent, termisk inneslutningslösning konstruerad för att öka kylsystemets effektivitet samtidigt som det skyddar kritisk IT-utrustning och personal. AFC (Active Flow Control), tillgänglig i EcoAisle, erbjuder funktioner för kommunikation med kylsystemet för att dimensionera kylluftflödet så att det matchar IT-utrustningens belastning, och på så sätt minska fläktarnas energiförbrukning jämfört med konventionella kylsystem. Eco Aisle-systemet kan anpassas till varierande rackhöjder, aisle-bredder och rackdjup för att klara både varm och kall aisle-inneslutning. Luftåterföringssystemet i EcoAisle erbjuder en centraliserad returväg för varmluft för rumsbaserade CRAC/CRAH-enheter eller externa luftbehandlingssystem. Tillvalssystemet UL723:s listade brandskyddssystem använder temperaturgivare för att fälla ner takpaneler i händelse av brand. Brandskyddssystemet kan även användas tillsammans med en fältmonterad rökdetektor som aktiveras i händelse av rök i gången (aisle). EcoAisle ger en säker och effektiv miljö för IT-utrustning och personal som installerar ytterligare funktioner för högeffektiv LED-belysning med rörelsedetektor. EcoAisle kan nyttjas i zoner eller moduler för att nyttja dess fördelar på antingen rack- eller radnivå.

  Fördelar

  Tillgänglighet

  • Åtkomst ovanför gång (aisle) - Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
  • Skalbara densiteter - Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.

  Rörlighet

  • Takplattor - Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
  • Brandskyddssystem - Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
  • Modulär konstruktion - En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Dörr med envägslås - Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
  • Säkra gliddörrar - Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall

  Anpassningsbarhet

  • Luftåterföringssystem - Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
  • Flexibilitet - Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
  • Modulär strategi - Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.

  Total ägandekostnad

  • Aktiv luftflödesstyrning - Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • EcoLEDgy-driven belysning - Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off
  • Verkningsgrad - Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.

  Galleri