Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Direktutbyggnad i rader

Närkopplad, luft-, vatten-, och glykolkylning för skåp, serverrum, och datacenter

Den förutsägbara lösningen för en oförutsägbar miljö.

Bild av APC Brand Schneider Electric
Direktutbyggnad i rader schneider.label Närkopplad, luft-, vatten-, och glykolkylning för skåp, serverrum, och datacenter
 • Funktioner

  Utforska InRow RD i 3D-animering.
  InRows enhet med direktexpansion kopplar nära samman kylningen med IT-värmebelastningen. Det här motverkar återcirkulering av varm luft, samtidigt som det förbättrar kylningens förutsägbarhet och möjliggör en miljö där du betalar vartefter du växer. De här produkterna är tillgängliga i kompletta, vätskekylda och luftkylda konfigurationer, med eller utan reglering av luftfuktigheten och möter de skiftande behoven för kylning av skåp, serverrum och datacenter. IT-operatörer som vill förbättra effektiviteten eller driftsätta servrar med högre täthet drar nytta av den modulära utformningen av InRows produkter med direktexpansion. De intelligenta reglagen i InRows produkter med direktexpansion justerar aktivt fläkthastighet och kylmediumflöde för att matcha IT-värmebelastningen och därigenom maximera effektiviteten och möta de dynamiska behoven i dagens IT-miljöer.

  Fördelar

  Tillgänglighet

  • Aktiv responskontroll - Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.
  • Förutsägbar kylning - Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
  • Temperaturkontroll av rackingångar - Minskar risken för värmekoncentrationer på racknivå

  Övervakningsmöjlighet

  • Systemintegration för byggnadshantering - Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
  • Mikroprocessorstyrning - Använder intelligent, aktiv responskontroll och realtidsövervakning. Systemet kontrolleras av en mikroprocessor som tillhandahåller högnivåkontrollfunktion och ett användargränssnitt via en fyrradig, 80 tecken lång alfanumerisk display.
  • Kapacitetsövervakning i realtid - Realtidsvisning av aktuell och tillgänglig kylning.

  Rörlighet

  • Modulär konstruktion - En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Skalbara densiteter - Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.

  Total ägandekostnad

  • Radarkitektur - Tar bort upphettad luft direkt från IT-utrustningen, vilket ökar enhetens kylningskapacitet jämfört med traditionella kylningsarkitekturer.
  • Fläktar med variabel hastighet - Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.

  Enkelt underhåll

  • Enkel åtkomst för service - Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.

  Galleri