Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Operation: Kapacitet

Planera och optimera utnyttjandet av den faktiska kapaciteten i den fysiska infrastrukturen genom en delad datorhallsmodell som gör det enklare att på ett effektivt sätt provisionera och dimensione...

Simulering, planering och optimering av infrastrukturkapacitet för rätt storlek på datacentret

Bild av APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation: Kapacitet
 • Funktioner

  InfraStruXure Capacity används för att förutse den optimala placeringen av den fysiska infrastrukturen och rackbaserad IT-utrustning baserat på tillgänglighet och krav på kapaciteten hos den fysiska infrastrukturen samt användardefinierade krav som t.ex. redundans, nätverk och gruppering baserat på användningsområde. Här minskas mängden dold kapacitet genom optimerat utnyttjande av den fysiska infrastrukturen och så att oplanerade driftstopp kan undvikas. InfraStruXure Capacity erbjuder sofistikerade simuleringar baserade på realtidsdata och ger därmed en proaktiv analys av vilka effekter en förändring får innan den inträffar, vilket gör att det går att fatta väl underbyggda beslut och planera väl, och därmed se till att den fysiska infrastrukturen har den kapacitet som krävs både nu och i framtiden.

  Fördelar

  Planering
  • Miljöer med upphöjt golv - Få en ögonblicksbild av övertrycksluftens hastigheter och luftflöden för optimal positionering av perforerade plattor i rum med kylsystemtryck för upphöjda golv.
  • Infångningsindex - Omedelbar visualisering av dynamiken i luftflödet i datacentralen genom den varma och kalla gångens infångningsindex (CI), vilket ger en realtidsanalys av hur effektivt den levererade luften används.
  • Simulering av enhetsfel - Gör det möjligt för datorhallsoperatörer att i förebyggande syfte identifiera hur ett fel på en enhet kommer att påverka verksamhetskritiska tillämpningar.
  • Inverkan på verksamheten - Visar konsekvenserna av fel på enheter i rackbaserad utrustning för att snabbt kunna identifiera effekter på kritiska affärstillämpningar.
  • Infrastrukturfel med IT-påverkan - Kritiska event omformas till impaktanalys för servrar och virtuella maskiner i riskzonen migreras automatiskt till opåverkade värdservrar.
  • Vägledning för IT-utrustning - Hitta snabbt den optimala platsen för nästa server baserat på behoven i den fysiska infrastrukturen.
  • Kapacitetsrapporter - Visa planerad och aktuella strömdata i samma vy och möjliggör detaljerad planering för framtida strömbehov.
  • 3D luftflödesanalys - Simulera alla kylningsscenarier i datorhallen med direkt visuell avbildning av kyleffekten på infrastrukturen.
  • 3-fas lastbalansering - Automatisk distribution och spårning av enfas och trefas strömförbrukning, och säkring av att alla tre faser i systemet klarar en balanserad last.
  • Scenarioanalys - Låter kunder testa framtida datacenterförändringar och se effekten av dem utan att göra några faktiska förändringar i InfraStruxure Operations som är i drift.
  Rörlighet
  • Lokalisering - Använd ett interface som använder lokala språk.
  • Insatsservice som tillval - Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.
  • Gemensam datamodell - Säkra mogen och synkroniserade data genom hela datacentrets livscykel.
  Skydd
  • Multi-användaraccess - Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
  • Användarroller - Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
  • Skrivskyddad åtkomst - Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
  • Lösenordssäkerhet - Skyddas med lösenord som användaren väljer.
  Tillgänglighet
  • Strömmätningsdata - Förhindrar överbelastningar via grafisk visning av genomsnittlig strömförbrukning och toppförbrukning genom mätning av den faktiska förbrukningen via mätarförsedda rack-PDU:er.
  • Tillgänglig kapacitet - Få en uppfattning om tillgänglig kapacitet genom att beräkna faktiskt utrymme, förbrukning av ström och kylning, tillgång till effekt och nätverksportar och dessutom viktgränser för golv och rack i förhållande till de arkitektoniska begränsningar som gäller för datorhallen.
  • U-utrymmesrapport - Ger en snabb översikt över tillgängligt U-utrymme i datorhallen.
  • Kapacitetspolicy - Gruppera IT-utrusningen så att den överensstämmer med behoven på tillgänglighet och undvik latent kapacitet för utrymme, strömförsörjning och kylning.
  • Nyckelordstaggning - Markera platsbegränsningar genom nyckelordstaggning av datacenterrack eller utrustning.
  • Strömväg - Mappa strömvägarna liksom relationer och beroendeförhållanden mellan fysiska system.
  • Likström - Erbjuder planeringsmöjligheter och riskhantering för likström och möjligheten att stödja blandad ströminfrastruktur (både växelström och likström). Det gör att datacenterhanterare kan skapa modeller för enheter som drivs av likström i sina datacenter, vilket gör att de på ett mer intelligent och korrekt sätt kan planera kapaciteten och bedöma risken för elstigar med likström.
  • Elektrisk rumssupport - Övervaka kapacitet och planera förändringar för centralisering av strömutrustning i områden utanför datacentrets huvudlokaler.
  Övervakningsmöjlighet
  • Global resurssökning - Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
  • Instrumentbräda för realtidsvisning - Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
  • Märkesneutral - Medger utrustnings- och datamodellering för enheter från valfri leverantör, vilket ger support för befintliga miljöer för datacentraler.
  • Anpassade enheter - Anpassa snabbt och enkelt katalogförda enheter efter dina specifikationer genom bara två klick, och ändra egenskaper som t.ex. effektbehov, MAC-adress m.m.
  • Bibliotek över tillgångar - Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.