Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Data Center Operation: Ändring

Styrning av arbetsflöde medger enkel spårning och utförande av flytt, tillägg och ändringar av utrustning i datacenter

Fullt integrerad styrning av arbetsflöde för din fysiska IT infrastruktur

Bild av APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation: Ändring schneider.label Styrning av arbetsflöde medger enkel spårning och utförande av flytt, tillägg och ändringar av utrustning i datacenter
 • Funktioner

  InfraStruxure Change gör att operatörerna får kontroll över miljön i sitt datacenter genom att implementera lämpliga förflyttningar, tillägg och förändring, vilket väsentligt kan reducera risken för oplanerad nedtid. Med dess automatiserade flödessystem för arbeten kan operatörer tilldela arbetsuppgifter, reservera utrymme, spåra status och skapa dokumentation som ger en komplett visualisering och historik över förändringar. Tillvalet InfraStruxure Mobile förser dig med ändringar i driften när du är på golvet, låter dig scanna streckkoder och säkra dataintegritet och bättre drifteffektivitet.

  Fördelar

  Övervakningsmöjlighet

  • Förändringsrapport - Direkt insikt i alla förflyttningar, tillägg och ändringar som görs i hela datorhallen.
  • Anpassningsbara mallar - Specificera de aktiviteter som krävs för att uppfylla behoven från de enskilda arbetsbeställningarna, säkerställa att organisatoriska policies och projekt enkelt kan flyttas, läggas till och ändras.
  • Global resurssökning - Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
  • Instrumentbräda för realtidsvisning - Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
  • Framstegsrapport, vy - Spåra på ett enkelt sätt aktivitet och framsteg genom att sortera per arbetsorder, måldatum, status och prioritet.

  Rörlighet

  • Lokalisering - Använd ett interface som använder lokala språk.
  • Insatsservice som tillval - Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.

  Planering

  • Tillgångar, spårbarhet vid revision - Spåra förflyttningar, tillägg och ändringar av tillgångar efter datum/tid, ägare och arbetsorder som kan visas, skrivas ut och exporteras.
  • Automatiserad arbetsorderprocess - Skapa arbetsorder och automatiskt generera uppgifter för tillägg, avlägsnande eller flytt av IT-utrustning. Schemalägg, tilldela och följ status för specificerade åtgärder vid implementering av förändringar i datacentret.
  • BMC Remedy-integrering - Säkerställa att relevant information delas och flyter mellan driftändringar och det marknadsledande systemet för processledning.
  • Ändra hanteringsöversikt - Interaktivt gränssnitt som visar tidigare, framtida och pågående ändringar som hjälp vid balansering av resurser och arbetsbelastning, för att undvika planeringskonflikter.
  • Underhållsplanering - Underlätta planering av service och underhåll av utrustning för att säkerställa synlighet av alla serviceplaner och undvika planeringskonflikter.

  Skydd

  • Multi-användaraccess - Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
  • Lösenordssäkerhet - Skyddas med lösenord som användaren väljer.
  • Skrivskyddad åtkomst - Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
  • Användarroller - Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.

  Galleri