Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Operation

Omedelbar överblick över datacenterdrift genom inventoriehantering, effektiv energiförbrukning (PUE) kalkylatorer, realtidslarm och platsbaserad djupsökning.

Del av EcoStruxure

Resursstyrning och dokumentering av datacenteraktivitet genom inventoriehantering

Bild av APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation
 • Funktioner

  Med InfraStruxure Operations får man en leverantörsoberoende inventoriestyrning för felfunktioner och data för enheter visas i realtrid i den fysiska layouten för ditt datacenter, tillsammans med rekommenderade lösningar på problemen. Platsbaserad och ingående detaljvy bidrar till en strukturerad överblick över de olika delarna av datacentret. alltifrån global och lokal vy ned till enskilda resurser. Kalkylatorn för effektiv energiförbrukning (PUE) ger information om den dagliga energianvändningen. För snabba uppdateringar om status ger InfraStruxure Mobile i handdator tillgång till information från InfraStruxure Operations.

  Fördelar

  Bekvämlighet
  • Rekommenderade åtgärder - Enterprise Manager ger en detaljerad beskrivning av problemen allt eftersom de inträffar. Dessutom rekommenderas åtgärder som kan avhjälpa problemen. Denna unika funktion minskar behovet av utbildning och förenklar identifiering av strömförsörjningsrelaterade problem.
  • Nätbaserade referenser - Flexibelt angreppssätt av golvkoordinater, vilket gör det möjligt för datacenteroperatörer att välja ett kundanpassat identifikationsschema.
  • CAD-integration - Möjliggör import av CAD-ritningar (Computer Aided Design) för att snabbt kunna omforma rummet och konvertera CAD-burritningar till DCIM-modellen, inkluderande växling av CAD-skikt för visning av all tillgänglig resursinformation.
  Rörlighet
  • Elektrisk rumssupport - Övervaka kapacitet och planera förändringar för centralisering av strömutrustning i områden utanför datacentrets huvudlokaler.
  • Märkesneutral - Medger utrustnings- och datamodellering för enheter från valfri leverantör, vilket ger support för befintliga miljöer för datacentraler.
  • Gemensam datamodell - Säkra mogen och synkroniserade data genom hela datacentrets livscykel.
  • Lokalisering - Använd ett interface som använder lokala språk.
  • Insatsservice som tillval - Garantera snabb idrifttagning genom att utnyttja APC:s professionella tjänster.
  Samhörande placering
  • Analys av påverkan på hyresgäster - Fördela hyrestillgångar på en rums-, bur-, rack- eller servernivå för en ingående förståelse av hyrespåverkan i händelse av driftavbrott.
  • Webbklient - Ger användare insyn i datacentrets tillgångar, energiförbrukning och strömkapacitet med hjälp av vilken modern webbläsare som helst. Det sänker underhållskostnaderna och ger chefer möjlighet att fatta bättre beslut med information i realtid.
  • 3D burvisning - Skissera burperimetrar för en snabb 3D-visualisering av layouten, och också en automatisk beräkning av burarean.
  • Granskningsspår - Spåra alla ändringar av bur- och hjälputrustning under datacentrets livscykel, för att på så sätt säkerställa transparens och enkel identifiering av underhållskraven.
  • Uppmätt burström - Möjliggöra detaljerad återbetalning till enskilda hyresgäster med hjälp av en enkel översikt av såld och uppmätt energi.
  • Burvisualisering - Visualisera det aktuella tillgängliga utrymmet med anonyma hyresuppgifter under förhandsförsäljningsfasen för planering av potentiellt nya kundburar, reservering av plats och stöd åt försäljningsprocessen.
  • Inventeringsrapport över hyresgäster - Visar all utrustning knuten till en viss hyresgäst, för en omedelbar inventering av hyresgäster.
  • Rapport om effektuttag - Framhäver aktuell status för kontakter och uttag för en eller flera PDU:er eller hyresgäster, inkluderande en indikering av överteckning.
  • Effektrapport - Skisserar den totala kapaciteten kontra den sålda kapaciteten och uppmätt belastning per anläggning för en fullständig översikt över aktuellt tillgänglig effekt.
  • Utrymmesrapport - Snabb översikt över aktuella utrymmen, med identifiering av säljbara, upptagna och reserverade utrymmen, liksom även internt använda utrymmen.
  Skydd
  • Skrivskyddad åtkomst - Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
  • Lösenordssäkerhet - Skyddas med lösenord som användaren väljer.
  • Multi-användaraccess - Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
  • Användarroller - Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
  Tillgänglighet
  • Inventeringsrapport - Innehåller strukturerad information om alla rackmonterade enheter, ordnade efter enhetstyp, ålder, tillverkare och egenskaper för att ge en snabb översikt över alla strömförbrukande enheter i en datorhall.
  • Instrumentbräda för realtidsvisning - Få transparens till indikatorer för nyckelprestanda för datacentraler via enkelt konfigurerade webbpaneler som visar användaranpassad information för ledningsnivån.
  • Företagsplattform - Hög driftsäkerhet med felredundans genom en klustrad setup- och lastbalansering, vilket garanterar ett uppdragskritiskt system utan ställen med fatala fel (SPOF).
  • Larm inom den fysiska layouten - Erbjuder statusinformation i realtid för datorhallen om enhetsfel i golvlayouten och på rackfronten
  • Inventeringshantering - Visar enhetsinformation i den fysiska layouten och erbjuder därmed direkt tillgång till information om enheter och tillgångarnas attribut, och dessutom en översikt över driften av datorhallen.
  • Support för bladservrar - Avbild av datacentrets uppbyggnad i med modellering av bladservrarna i respektive specialskåp.
  • Guidad nätverkshantering - Grafisk bild av nätverksvägar i datacentret och deras övergångar.
  • Mobila datacenteroperationer - Integreras med InfraStruxure Mobile för tillgång till applikationen InfraStruxure Operations på distans via handdatorn Motorola (Symbol) MC70.
  • PUE-/DciE-räknare - Ger tillgång till PUE-värden (Power Usage Effectiveness) som ger information om det dagliga energiutnyttjandet.
  Övervakningsmöjlighet
  • Golvlayout - Ta fram en precis representation av ditt datacenter genom lättanvänd golvlayout och översikter.
  • Virtuellt förvaringsrum - Håll reda på nya enheter från deras ankomst till plats inom det virtuella förvaringsutrymmet.
  • Anpassningsbar vy - Erbjuder platsbaserade hierarkier för uppbyggnad av en logisk modell av datorhallen, där hallens rum kan inordnas under regioner, länder, campus, platser, byggnader och rum.
  • Flera rum - Tillhandahåller alternativet att visa flera rum på samma golvplan för att exakt avbilda och navigera genom stora anläggningar.
  • Anpassade enheter - Anpassa snabbt och enkelt katalogförda enheter efter dina specifikationer genom bara två klick, och ändra egenskaper som t.ex. effektbehov, MAC-adress m.m.
  • Bibliotek över tillgångar - Använd ett omfattande bibliotek av fysisk infrastruktur och IT-enheter från ledande leverantörer.
  • Global resurssökning - Hitta snabbt resurser med hjälp av fritextsökning, och exportera utrustningsdata till Excel-format.
  • Rack, frontvy - Detaljerad frontvy av rack ger en precis grafisk bild av utrustningen och dess placering i racken.
  • Organisatorisk översikt - Erbjuder platsbaserad drill-down för en logisk modell av datacentralen, där rummen i datacentralen kan organiseras under regioner, länder, campus, sajter, byggnader och rum.

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.