Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Aquaflair WC

Vattenkylda kylare för stora vattenkylda tillämpningar som ska kombineras med fjärrbelägna torr-kylare, kyltorn eller fjärrbelägna kondensatorer.

Den integrerade allt-i-allo-kylvattenlösningen för kylning av datacenter.

Bild av APC Brand Schneider Electric
Aquaflair WC schneider.label Vattenkylda kylare för stora vattenkylda tillämpningar som ska kombineras med fjärrbelägna torr-kylare, kyltorn eller fjärrbelägna kondensatorer.
 • Funktioner

  Vattenkylda kylare är konstruerade för att kunna erbjuda en komplett lösning för stora, uppdragskritiska installationer. Hög verkningsgrad, komplett driftsäkerhet och total flexibilitet är en garanti för TCO-minskning. Tillvalen oljefria centrifugalkompressorer med magnetiska lager säkerställer energieffektivitet och ger optimerad, proportionell styrning. Alla Schneider Electrics Aquaflair Chillers alstrar låg ljudnivå genom användning av stora värmeväxlare på luftsidan, styrd fläkthastighet samt isolering och inbyggnad av kompressorn. Våra avancerade styrsystem övervakar fortlöpande inställda värden för att säkerställa att enheten altid arbetar inom driftgränserna och rapporterar varje fel innan driftstörningar hinner inträffa. Dessa kylare stödjer ett brett spektrum av tillämpningar och maximerar tillgängligheten hos produkterna för rad- och rumsstyrning för att på så sätt kunna erbjuda en lösning med komplett värmebortförsel.

  Fördelar

  Tillgänglighet

  • Snabb återstart - Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
  • Redundanta komponenter - Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Separat strömförsörjning - Drar ström från den externa UPS:en för moderkort och värmare för att övervaka och skydda enheten även vid helt strömavbrott (tillval)

  Övervakningsmöjlighet

  • System för byggnadshantering - Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
  • Lokalt nätverk - Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
  • Mikroprocessorstyrning - Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
  • Nätverksgränssnitt - Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.

  Total ägandekostnad

  • Ventiler för kondensvatten - Minskar vattenförbrukningen
  • Jordad tillämpning - Möjliggör energibesparingar och liten miljöpåverkan
  • Snabb återstart - Full drift i mindre än 3 minuter med specifikt arrangemang tillåter underdimensionering av lagringstankarna
  • Tandemkompressorer - Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)

  Enkelt underhåll

  • Enkel åtkomst för service - Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Driftservice - Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  • Serviceövervakning - Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.

  Galleri