Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Monoblock Room Cooling

Väggmonterade enheter för inomhusinstallation för uppdragskritiska tillämpningar

Del av Uniflair

Snabbt placerade, färdigpackade system för att på kort tid klara kylbehoven för IT- eller telecom-miljöer

Uniflair Monoblock Room Cooling
 • Funktioner

  Uniflair MB är en väggmonterad kylenhet som installeras på utsidan av ett konditionerat utrymme, t.ex. en telecom-kapsling. Dessa enheter är en helt självständiga, vilket innebär att de levereras helt fyllda och utan behov av någon fjärrplacerad värmeväxlare. Dessa snabbt utplacerade enheter kräver bara ett minimum av ledningsdragning och montering i kapslingen. Dessa enheter, tillgängliga med en frikylkonfigurering, levereras med motoriserade dämpare som möjliggör användning av den omgivande luften som bidrag till kylningen av IT-utrymmet.

  Fördelar

  Enkelt underhåll
  • Serviceövervakning - Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
  • Enkel åtkomst för service - Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Driftservice - Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  Tillgänglighet
  • Dubbel strömförsörjning - (Tillval) Dubblerad strömförsörjning för redundans på inmatad effekt
  • Redundanta komponenter - Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Direktdrivmotorer - Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
  • Aktiv responsstyrning - Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
  • Rullkompressorer - Använder få rörliga delar vilket ökar dess tillförlitlighet och förväntade livslängd.
  Total ägandekostnad
  • Direkt frikylning - Utnyttjar utomhusluften när omgivningstemperaturen kan hjälpa till att kyla belastningen.
  • Högpresterande tekniska lösningar - Optimera enhetsdriften för varje belastning eller omgivningstemperatur, och säkerställ en extremt låg energiförbrukning
  • Modulär strategi - Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  Övervakningsmöjlighet
  • Nätverksgränssnitt - Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
  • System för byggnadshantering - Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
  • Lokalt nätverk - Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
  • Mikroprocessorstyrning - Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.