Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Med/Large Room Cooling

Perimeterkylning av medelstora och stora datacenters

Del av Uniflair

Effektiv rumskylning med låg ägandekostnad

Uniflair Med/Large Room Cooling
 • Funktioner

  Utforska Uniflair i 3D-animering.
  Lösningar för precisionskylning i framkant särskilt konstruerade för att bibehålla temperatur och luftfuktighet inom extremt snäva toleranser. De här enheterna är perfekta för IT-laster, både rackmonterade och inte rackmonterade och möter de skiftande behoven i varje datacentermiljö. När de kombineras med lösningar för inneslutning av varma eller kalla korridorer kan Uniflair LE-produkter ytterligare förbättra effektiviteten och uppnå högre täthet

  Fördelar

  Energiförvaltning
  • Lokalt nätverk - Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
  • Nätverksgränssnitt - Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
  • System för byggnadshantering - Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
  • Automatiskt system för trycksättning av golv - Säkerställer stabilt luftflödestryck under golv oberoende av ändringar som görs ovanför golvet
  Enkelt underhåll
  • Serviceövervakning - Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
  • Enkel åtkomst för service - Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Driftservice - Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  Tillgänglighet
  • Aktiv responsstyrning - Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
  • Elektronisk expansionsventil (regulator) - Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
  • Redundanta komponenter - Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Flerfunktionell mikroprocessorstyrning - Gör att enheten kan återstarta efter strömavbrott utan ingripande; Möjliggör redundans på rumsnivå med upp till tio enheter som arbetar i en grupp; Användarvänlig navigering med ikonbaserade displayer som indikerar driftläge, liksom även rumsförhållanden; Möjliggör kommunikation med multipla systemprotokoll för byggnadshantering.
  • Direktdrivmotorer - Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
  Total ägandekostnad
  • Tandemkompressorer - Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
  • Ekonomisering - En effektiv metod att utnyttja låg yttre lufttemperatur till kylning av datacentralen.
  • Optimerad hantering - Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
  • Modulär strategi - Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Elektroniskt kommuterade fläktar - Erbjuder högsta möjliga efektivitet och minskar den totala energiförbrukningen genom att matcha kraven på luftflöde mot värmelasten i datacentret.

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.