Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Easergy T300

En kraftfull fjärrterminalenhet (RTU) för elnätsautomation

Fjärrkontroll och övervakning för elnätsautomation

Easergy T300
 • Funktioner

  Det nya riktmärket inom elnätsautomation

  Easergy T300 fjärrterminalenhet (RTU)
  är en modulär plattform i både hårdvara och mjukvara, och en central byggsten för elnätsautomationslösningar inom mellanspännings- och lågspänningsnäten. Den erbjuder en komplett lösning för styrning och övervakning, från ett enkelt stolpmonterat objekt till en stor MV/MV eller MV/LV-station.
   
  Flexibel kommunikation med överliggande och angränsande kontroll och styrsystem
  • Standardiserade och säkra protokoll: IEC 101/104, DNP3, IEC 61850, Modbus
  • Öppen peer-to-peer-kommunikation för självläkande elnät applikationer
  • Flexibla kommunikationsmedier: Ethernet, USB, GPRS, 2G, 3G, 4G, RS232/485...
  • Öppen för tredjepartsenheter via en rad olika kommunikations protokoll
  • Wi-Fi-anslutning för lokal hantering
   
  Stark cyber security (Anslutning och kommunikationssäkerhet)
  • IEC 62351 och IEEE P1686
  • SCADA-kommunikationssäkerhet och Wi-Fi-åtkomst
  • Lokal- och fjärråtkomstkontroll baserad på RBAC
  • Säker anslutning för underhåll (lokal och fjärr): HTTPS, SSH
  • Protokollsäkerhet för filöverföring: SFTP
   
  Övervakning för mellanspänning
  • Avancerad felströmsdetektering för elnät med distribuerad generering
  • Spänningsövervakning och  fasavbrottsdetektering
  • Flexibel centraliserade eller decentraliserade automatiseringssystem (FDIR) med IEC 61131 PLC-programvara
  • Effektmätning enligt IEC 61557-12
  • Elkvalitetsmätning enligt IEC 61000-4-30 klass S
  • Hanterar upp till 24 brytare/lastfrånskiljare
   
  Övervakning för transformator, mellanspänning och lågspänning
  • LV-detektering av fasavbrott och utlöst säkring
  • LV-effektmätning enligt IEC 61557-12
  • LV-elkvalitetsmätning enligt IEC 61000-4-30 klass S
  • Transformator temperaturövervakning 
  • Trådlös och självförsörjande LV-effektmätning (IEC 61557-12) 
   
  Reservkraft för kontroll- och övervakningsapplikationer

  • Easergy T300:s smarta reservkraftsförsörjning används vid strömavbrott för bibehållen kontroll och övervakning av MV-stationen under avbrottet.

  Underhåll via fjärr och lokalt med enkla verktyg
  • Inbyggd webbserver kompatibel med PC, smartphone och surfplatta
  • Fjärrkommunikation, lokalt ETH eller Wi-Fi anslutning 
  • Säker mjukvaru- och databasuppdatering
  • Komplett webbapplikation för kontroll och övervakning av station och RTU
  • Enkel utbyggnad av installerat system tack vare den modulära konstruktionen


  Fördelar

  Easergy T300 gör det möjligt för dig att:
  • Minska avbrottstider i MV och LV-näten (SAIDI, SAIFI)
  • Hantera spänningsreglering med noggrannhet
  • Synkroniserad spänningsmätning på ledningar för att underlätta integreringen av distribuerad generering
  • Mäta elkvalitet i MV och LV-näten enligt EN50160
  • Hantera ökat energiuttag i MV och LV-näten (lastfördelning)
  • Minska tekniska och icke-tekniska förluster
  • Minskad investeringskostnad tack vare en modulär flerfunktionsenhet
  • Minska installation, drift och underhållskostnader 
  • Hantera ditt elnät och dina stationer bättre

  Applikationer

  Easergy T300 är anpassad för kontroll och övervakning av mellan och lågspänningsnät

  Typiska användningsområden är:
  • MV/MV och MV/LV-stationskontroll och övervakning
  • Manöver och kontroll av stolpmonterade brytare/lastfrånskiljare
  • Kontroll och övervakning av MV stolpmonterade transformatorer och luftledningsnät 
  • Kontroll och övervakning av MV transformatorer och kabelnät 
  • Kontroll och övervakning av MV ledningar och End of line övervakning (EOL)
  • Kontroll och övervakning av MV kondensatorer
  • Kontroll och övervakning av LV distributionsnät
  • Kontroll och övervakning av distribuerad generering
Jämför produkter: /