Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Operation: Kylning Optimera

Dynamisk eliminering av ”hot spots” (heta punkter) och energibesparing genom intelligent styrning av kylningen.

Aktiv kylningsstyrning för optimal resursanvändning och energibesparing.

Bild av APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation: Kylning Optimera
 • Funktioner

  Datacenter-drift: Cooling Optimize optimerar fortlöpande luftflödet i datacentret, vilket ger högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Cooling Optimize är ett system med sluten loop, som reagerar på real-tidsdata, automatiskt identifierar och eliminerar hot spots och hjälper till att diagnostisera potentiella risker i anläggningen. Applikationen balanserar behovet av kylning mot lägsta möjliga energiförbrukning, och ger omedelbart möjliga kostnadsbesparingar och rätt mängd kylning i datacentret. Applikationen ger anläggningschefer möjlighet till kontroll av önskade temperaturer och full insyn i de termiska förhållandena. Den nyttjar intelligent programvara som fortlöpande justerar kylningen i takt med att förhållandena i omgivningen förändras. Denna real-tidsrespons på temperaturpåverkande händelser, som förflyttning av utrustning, uppgraderingar eller variationer i IT-lasten, stabiliserar luftflödet och löser det komplexa pusslet med allokering av erforderliga kylningsresurser.

  Fördelar

  Kostnadsbesparingar
  • Öka utrustningens livslängd - Effektiv användning av kylutrustningen minskar behovet av underhåll och förlänger utrustningens livslängd.
  • Energibesparingar - Ger upp till 40% besparing i kylningsenergi genom optimalt utnyttjande av befintlig kylutrustning.
  Skydd
  • Multi-användaraccess - Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
  • Användarroller - Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
  • Trådlösa temperaturgivare - Nyttjar en rad trådlösa temperaturgivare för att bestämma den exakta nivån på värmelasten i datacentret
  • Skrivskyddad åtkomst - Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
  • Lösenordssäkerhet - Skyddas med lösenord som användaren väljer.
  Tillgänglighet
  • Drifttidsskydd - Omedelbar identifiering och eliminering av hot spots värnar drifttiden och säkerställer att driften kan fortgå som planerat.
  • Prestandarapport - Verifierar energi- och kostnadsbesparingar, liksom även minskade utsläpp av växthusgaser, som uppnås med hjälp av aktiv kylningsstyrning.
  • Befintlig infrastruktur för kylning - Arbetar tillsammans med din befintliga infrastruktur; DX (direkt expansion), kylt vatten, economizers och evaporativa (avdunstning) kylmetoder, som luftflödesmiljöer under golv, överliggande, i kanaler och utan kanaler.
  • Manuell förbikoppling - Ger operatörerna möjlighet att manuellt ta kontrollen över kylningsresurserna och kringgå systemet.
  • Riskminskning - I händelse av nödfall, kommer kylenheterna automatiskt att arbeta med maximal effekt och säkerställa en kyld anläggning, även om Cooling Optimize inte kan kopplas in och styra kylningsenheterna.
  • Rapport om temperaturuppfyllelse - Detekterar om racktemperaturer har överensstämt med önskade inställningar, och den tidsperiod som rackna inte överensstämt med inställda gränsvärden, vilket möjliggör enkel detektering av potentiella brister i den fysiska infrastrukturen.
  Övervakningsmöjlighet
  • Intelligent styrning - Temperaturdata överförs trådlöst till nätverks-gateways, summerade och analyserade av programvara för styrning, vilket bestämmer vilka krav på styrningen som ska levereras direkt till kylutrustningen.
  • Dynamisk optimering - Det termiska luftflödet anpassas fortlöpande för att passa real-tidsbehoven som skapas av den dynamiska omgivningen i ett datacenter.
  • Återvinna kylkapaciteten - Fortlöpande optimerad kylkapacitet möjliggör tillkoppling av ytterligare IT-last och ökad IT-kapacitet i datacentret.
  • Kartläggning av påverkan - Ger stor inblick i enskilda kylningsenheters påverkan på temperaturen i varje del av datacentret.

EcoStruxure™ för din verksamhet

Med EcoStruxure kan du lyckas i dagens digitala värld. Gör bättre affärsbeslut med skalbara och integrerade IT/OT-lösningar.

Kontakta oss

Har du en fråga eller annan feedback som du vill delge oss för att din upplevelse av Schneider Electric ska bli bättre?

FAQ

I vår FAQ hittar du svaret på de vanligaste frågorna. Hitta och dela enkelt via FAQn.

Download Center

Ladda ned kataloger, manualer, supportinformation, certifikat, CAD och mjukvara.

MySE portalen

Med portalen MySE kan du enkelt sköta dina beställningar hos oss. Du kan se pris och tillgänglighet, lägga order och se status på inneliggande beställningar.

Byt ut/ersätt en produkt

Med detta verktyg kan du hitta ersättare för Schneider Electrics äldre produkter.