Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Vigi för Acti 9 iC60

Jordfelsmodul Vigi för iC60

Vigi för Acti 9 iC60 är jordfelsmoduler som monteras på dvärgbrytarens högra sida. Det finns ett stort urval vilket gör att de passar för de allra flesta applikationer.

Vigi för Acti 9 iC60
 • Funktioner

  JordfelsmodulenVigi iC60 monteras med några enkla handgrepp på iC60 dvärgbytarens högra sida, med kombinationen får man en apparat som har

  • Klass 2-isolation framifrån: ökar säkerheten för användaren, speciellt okvalificerad personal.
  • VISI-TRIP: snabb information om dvärgbrytaren löst ut för elektriskt fel.
  • jordfelsmodul immun mot smutsiga miljöer: högre driftkontinuitet, med den nya Si-typen (superimmun) i förorenade miljöer och nät.
  • Elektriskt och mekaniskt ansluten till dvärgbrytare iC60,
  • Märkström: 25 till 63 A
  • Si (superimmun), AC, A-klass,
  • 30 mA känslighet: personskydd  skydd vid direktkontakt (enligt IEC 60364)
  • 100 mA, 300 mA, 500 mA och 1 000 mA känslighet: för skydd mot brand och indirekt kontakt ( enligt IEC 60364) 
  • Si-typ (superimmun): skydd för känsliga  (datautrustning) och störningsbenägna kretsar (ljusarmaturer med elektrisk förkopplingsdon), 
  • Selektiv typ: för att säkerställa att endast skyddet närmast felet löser ut,
  • Uppfyller standarden IEC EN 61009-1, 
  • Alla tekniska data för dvärgbrytaren iC60-behåller när den används tillsammans med jordfelsmodulen Vigi iC60.
  • Klicka här för att få mer information

     Fördelar

  • Full säkerhet med jordfelsskydd i elfördelningar 
  • Förbättrad tillgänglighet med VisiTrip
  • Större elektrisk immunitet med Si-typen (superimmun),
  • Enkla och begripliga artikelnummer,
  • Enkel att installera med robusta anslutningar
  • Miljövänlig med 100 % återvinningsbara och återanvändningsbart material.

  Applikationer

  Skydd i alla industriella och kommersiella byggnader mot:

  • Livsfarliga jordfelströmmar i enlighet med installationsstandarden IEC 60364 och nationella standarder
  • Brandrisk orsakad av läckströmmar