Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Wiser värmestyrningskit, inkluderar Wiser Gateway och 2st Wiser radiatortermostat

E-nummer:
8580670

CCTFR6906WA

EAN-kod: 3606485895857
arrow2_down

Hållbarhet

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Läs mer om Green Premium
Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet
Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

notification_ok

RoHS-undantagsinformation

Ja

REACh-förordning

REACh-Deklaration

EU RoHS-direktiv

Överensstämmer med undantag

RoHS-förordning Kina

RoHS-deklaration Kina

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.