Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Standardalternativ text

Datainsamling

Standardalternativ text

Datahantering

Standardalternativ text

Resource Advisor

Anta utmaningarna med data för energi- och hållbarhetsrapporter redan idag

Utforska fler dataresurser och perspektiv för energi- och hållbarhetsrapporter

Förvandla resursdata till åtgärder

Föreställ dig ett bättre landskap för energi och hållbarhet. Hållbarhetsmätvärden och leveransdata. Anläggningsinformation. Allt finns där på samma ställe. Sen analyserar du och delar rapporter med intressenter för bättre samarbete. Slutligen kan projekt prioriteras för förbättrat resultat och löpande hållbarhet.

AEG lägger till hållbar innovation

Upptäck hur Schneider Electrics hållbarhetsrådgivare skapar innovation på alla nivåer för att göra AEG till ett mer lönsamt och hållbart företag.
Affärsman använder mobiltelefon i kontorsbyggnad

Köp energi smartare

Bildelar i en bilfabrik

Använd energi effektivt

Standardalternativtext

Driv en hållbar tillväxt

Kontakta våra experter

1. Vad är energihantering? 

Energihantering innebär att planera, optimera och styra energianvändningen på ett systematiskt sätt för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och minimera miljöpåverkan. Energirådgivning spelar en avgörande roll i att hitta lösningar på komplexa problem, hantera utmaningar och utforma skräddarsydda strategier som ger företag möjlighet att uppnå dessa mål på ett effektivt sätt.

2. Varför är energihanteringsprogram viktiga? 

Energihanteringsprogram är viktiga eftersom de hjälper företag att identifiera möjligheter att spara energi, sänka kostnader och minska sina koldioxidutsläpp. Effektiva energiråd styr den strategiska tillämpningen, främjar hållbarhet och förbättrar både ekonomiska och miljöresultat.

3. Hur företag drar nytta av energihanteringsprogram? 

Företag kan dra nytta av energihanteringsprogram som stöds av hållbarhetsprogramvara och energirådgivning. Detta leder till kostnadsbesparingar, effektivitetsvinster och förbättrad miljövård, vilket främjar hållbara affärsmetoder.

4. Vilka utmaningar innebär energihantering? 

Komplexitet, höga startkostnader, motvilja gällande förändring och brist på data är enorma utmaningar som företag ställs inför när de arbetar för att implementera effektiva energihanteringsstrategier. Expertenergirådgivning kan ge vägledning för att övervinna dessa hinder, optimera resursanvändningen och uppnå hållbara kostnadsbesparingar.

5. Varför ska du ta hjälp av en energikonsult? 

En energikonsult spelar en viktig roll när det gäller att hantera komplicerade utmaningar, förbättra driftseffektiviteten och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar genom sina expertkonsulttjänster inom energifrågor.