Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Default Alternative Text

    Praktisk information och villkor

Hitta till Schneider Electric

Vi har kontor över hela Sverige. Hitta ditt närmaste kontor via vårt verktyg där du kan söka via karta.
Hitta till Schneider Electric

Villkor

Kursanmälan

Kursanmälan som bekräftats av oss är bindande. Vid för få deltagare förbehåller sig Schneider Electric rätten att ställa in kurstillfället.


Intresseanmälan

Intresseanmälan är ej bindande förrän kursplats och kursdatum är beslutad och överenskommelse skett om deltagande. Bekräftas av oss med kursanmälan.


Betalning 

Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.


Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt kursintyg. Vid heldagsutbildning ingår fm/em-kaffe samt lunch. På angivna kursavgifter tillkommer lagstadgad moms.


Avbokning

Avbokning bör omgående meddelas oss. Sker detta senare än 10 arbetsdagar före utbildningens start debiteras kostnaden. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person inom ert företag. Om så blir fallet, vänligen meddela oss för ändring av kursintyg etc.


Upphovsrätt

Kopiering av kursdokumentation eller mjukvaror är ej tillåtet, det gäller även användning av underlagen för utbildning av tredje part. Undantag helt eller delvis sker endast efter överenskommelse med ansvarig för Schneider Electric Training Center.