Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Energi Efficiency wind power

  Energieffektivisering

  Energieffektivisering

  Vårt engagemang

  Världens energiförbrukning har ökat med 45% sedan 1980 och beräknas vara 70% högre redan år 2030. Det är lätt att inse att framtiden är förenad med en del utmaningar vad gäller miljökonsekvenser och energiförsörjning. Kärnan i Schneider Electrics strategi är en enkel och kraftfull idé: att använda våra naturresurser mer effektivt och på så sätt uppnå mer med mindre. Vi vill helt enkelt hjälpa våra kunder att möta morgondagens krav om effektiv energiförsörjning på ett enklare sätt.

  Så hjälper vi våra kunder

  Schneider Electric erbjuder integrerade lösningar för bostäder, fastigheter, industrier, datahallar och elinfrastrukturer. Tillsammans med våra kunder bygger vi långsiktiga strategier för ökad energieffektivitet och driftprestanda samt en förbättrad överblick och kontroll. Detta leder inte bara till en minskad påverkan på våra gemensamma resurser, utan också till ett positivt tillskott på sista raden. 

  Energieffektivisering är det snabbaste, billigaste och miljövänligaste sättet att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. Tack vare den senaste teknologin och bevisat effektiva processer har vi i generationer hjälpt våra kunder att spara upp till 30% i energikostnader.

  Från energibesparing till tillväxt

  Våra 4 hållbarhetssteg är ett sätt att nå framgång inom energieffektivitet. Dessa steg är: 

  • Mätning energianvändningen för att identifiera potentiella besparingar och felkällor 
  • Installation av lågförbrukande utrustning och system 
  • Ökning av anläggningens effektivitet och livslängd med hjälp av ny teknik, automatisering, driftoptimering och utbildning av personal 
  • Säkra uppnådda energibesparingar genom löpande underhåll, tillsyn och uppföljning

  Energieffektivisering

  Referensprojekt - våra kunders berättelser