Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Product shot of a man standing in front of the IT server room.
  Förkonfigurerade modulära datacenterlösningar.

  Förkonfigurerade modulära lösningar

  Förkonfigurerade modulära datacenterlösningar.

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Tillförlitlighetsanalys av APC InfraStruXure Power System

   Produkterna i APC InfraStruXure-sortimentet är ett alternativ till arkitekturer med central UPS. MTechnology, Inc. använde teknik för probabilistisk riskanalys (PRA) för att utvärdera tillförlitligheten hos en InfraStruXure UPS och PDU på 40 kW med statisk förbikoppling. Beräkningarna vägde prestanda hos InfraStruXure under både ideala och verkliga förhållanden. I studien jämfördes även prestanda för InfraStruXure-arkitekturen med prestanda för en central UPS som drev en hypotetisk kritisk belastning på 500 kW i ett datacenter. Resultaten visade att InfraStruXure-arkitekturen var mycket mindre benägen att drabbas av fel oavsett datacentrets belastning, och något mindre benägen att drabbas av fel i en enskild IT-enhet. I det här dokumentet sammanfattas de viktigaste fynden i MTechnologys kvantitativa riskanalys, och deras betydelse för anläggningschefer och konstruktörer diskuteras. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Specifikation av modulär datacenterdesign

   Det råder växande konsensus om att traditionell datacenterdesign kommer att ersättas av modulär och skalbar design. Fördelarna med modulär, utbyggbar design påstås vara minskad total ägandekostnad, ökad flexibilitet, snabbare driftsättning och förbättrad effektivitet. Däremot råder det oenighet om vad ”modulär” innebär, när och var modularitet är lämpligt och hur modularitet ska specificeras. I det här dokumentet skapas ett ramverk för modulär datacenterarkitektur. Vi går igenom de olika tillämpningsområdena för modularitet i datacentret – kraftförsörjning, kylning och utrymmenas infrastruktur – och när de olika strategierna är tillämpliga och effektiva. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Modulär standardisering i den fysiska datacenterinfrastrukturen

   Det är kostsamt att inte nyttja modulär standardisering i DCPI, den fysiska datacenterinfrastrukturen. Det ger onödiga utgifter, oundvikliga driftstopp och förlorade affärsmöjligheter. Standardisering och det närbesläktade konceptet modularitet innebär stora fördelar inom DCPI. Samtliga processer förenklas, från inledande planering till daglig drift. De tre viktiga affärsvärdena med DCPI förbättras: tillgänglighet, smidighet och total ägandekostnad. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Modulära system: Utvecklingen av tillförlitlighet

   I naturen visade det sig tidigt att modulär design är fördelaktig i komplexa system. Det handlar bland annat om feltolerans: i ett modulärt system kan driften växlas över från moduler med fel till fungerande moduler, medan reparationsarbete utförs. I datacenter ser vi exempel på framgångsrik modulär design i de nya feltoleranta arkitekturerna för servrar och lagringssystem. Vi fortsätter att utveckla våra datacenter och lånar gärna från naturen, och liksom i naturen måste den fysiska datacenterinfrastrukturen utvecklas med nya strategier för överlevnad, återställning och tillväxt. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Praktiska alternativ för distribution av IT-utrustning i mindre serverrum och filialer

   Små serverrum och filialkontor är ofta oorganiserade, osäkra, varma, oövervakade och trånga. Detta kan leda till driftstopp, eller i bästa fall till situationer där det är ”nära ögat” och chefer måste uppmärksamma det inträffade. Vi sammanfattar praktisk erfarenhet av detta i en kort lista med effektiva metoder för att förbättra tillgängligheten i IT-verksamhet i små serverrum och på filialkontor. I det här dokumentet beskrivs realistiska förbättringar av kraft, kylning, rackskåp, fysisk säkerhet, övervakning och belysning. Fokus i det här dokumentet ligger på små serverrum och filialkontor med IT-belastningar på högst 10 kW. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Virtualisering och databehandling i molnet: Optimerad strömförsörjning, kylning och hantering maximerar fördelar

   Virtualisering, motorn bakom databehandling i molnet, kan få stora konsekvenser för datacentrets fysiska infrastruktur (DCPI). Den höga effekttäthet som virtualiseringen ofta leder till, kan ibland bli för mycket för det befintliga kylsystemet. Den minskade totala energiförbrukningen som brukar bli resultatet vid fysisk serverkonsolidering kan faktiskt försämra datacentrets energieffektivitet (PUE). Dynamiska laster som varierar i tid och rum kan öka risken för driftstopp om man inte förstår och tar hänsyn till strömförsörjningen och kylningen på racknivå. En miljö med hög nivå av virtualisering är dessutom mer feltolerant, vilket till sist väcker frågor om hur mycket redundans som faktiskt behövs i den fysiska infrastrukturen. Dessa särskilda resultat av virtualiseringen diskuteras, och dessutom presenteras ett antal möjliga lösningar och olika sätt att hantera effekterna på. Läs mer
  • White paper - SBA Communications ska bygga ett nytt, modulärt datacenter - Snabbt

   Med hjälp från Schneider Electric bygger SBA Communications Corp ett nytt datacenter med modulär arkitektur. Detta blogginlägg innehåller en videointervju med chefen för IT-avdelningen på SBA Communications Corp, där han diskuterar projektet. Läs mer
 • Lär

  Bibliotek med referenskonstruktioner


  Bläddra i Schneider Electrics bibliotek med referenskonstruktioner där du kan se, jämföra och välja den konstruktion som passar dina datacenterbehov. Läs

  Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


  Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

  Energy University


  En KOSTNADSFRI utbildningsresurs på Internet, med fler än 200 leverantörsoberoende kurser inom ämnena energieffektivitet och datacenter. Med hjälp av de här kurserna kan du identifiera, genomföra och övervaka effektivitetsförbättringar inom företaget. Läs

  Beräkningsverktyg för datacentrets verkningsgrad


  Se hur olika kraftmatnings- och kylmetoder påverkar energikostnaderna. Läs

  Avvägningsverktyg


  Webbaserade program med användarvänliga gränssnitt som är utformade för att användas i de tidiga skedena av koncept- och designutveckling av datacenter. Läs
 • Titta

  • InfraStruxure för små och medelstora datacenter

   Animering som visar InfraStruxures modularitet och utbyggbarhet i en datacentermiljö.
  • Video om InfraStruxure för Small IT

   I den här filmen förklaras de viktigaste principerna för InfraStruxure för Small IT och hur dessa kan hjälpa kunder att lösa sina mest akuta IT-relaterade problem.
  • InfraStruxure: Tillämpningar

   InfraStruxure är den perfekta lösningen för nyckelfärdiga datacenter, men det finns även tre andra situationer där InfraStruxure kan minska riskerna och säkra kontinuitet i verksamheten: nämligen att driftsätta konvergerad IT-arkitektur, uppgradera befintliga datacenter och flytta in i eller ut ur colocation-hallar.
  • InfraStruxure arkitektur

   InfraStruxure Designer är ett branschledande programverktyg som Schneider Electrics anställda och samarbetsparter använder för att snabbt kunna planera, konstruera och prisberäkna datacenterlösningar i världsklass.