Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text

  Prefabricated Modular data centers

  Using the Google paradigm to make things easier for data center operators.

  Learn more
 • Artist rendering of a server facility, data center operations
  Förenkla infrastrukturen i ditt datacenter med monteringsfärdiga moduler.

  Prefabricerade modulära datacenter

  Förenkla infrastrukturen i ditt datacenter med monteringsfärdiga moduler.

  • Läs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Prefabrierade kraft- och kylmoduler för datacenter

    Standardiserade, förmonterade och integrerade kraft- och kylmoduler för datacenter är minst 60 % snabbare att driftsätta och ger en initial kostnadsbesparing på 13 % eller mer, jämfört med traditionell kraft- och kylinfrastruktur. Anläggningsmoduler, i datacenterbranschen även kallade containerbaserade kraft- och kylenheter, gör det möjligt för konstruktörerna att ta steget från ett angreppssätt baserat på anpassad ”konstruktion” till ett som vilar på standardiserad ”platsintegrering”. I detta white paper jämförs kostnaden för de båda scenarierna, deras för- och nackdelar presenteras och de miljöer som bäst kan dra nytta av anläggningsmoduler identifieras. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - En kvantitativ analys som jämför traditionellt med ett prefabricerat datacenter

    Standardiserade, skalbara, prefabricerade och integrerade kraft- och kylmoduler för datacenter ger en besparing av den totala ägandekostnaden på 30 % jämfört med traditionell, ej integrerad kraft- och kylinfrastruktur. En stor del av de totala besparingarna härrör från att man undviker överkapacitet och kan anpassa storleken över tiden. I detta dokument ges en kvantitativ analys av total ägandekostnad för de två arkitekturerna. De viktigaste faktorerna för sänkning av kapitalinvesteringar och driftskostnader beskrivs för den förbättrade arkitekturen. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Typer av prefabricerade datacenter

    Datacentersystem eller delsystem som förhandsmonteras i fabriker betecknas ofta med ord som prefabricerade, containerbaserade, modulära, kompakta, podbaserade, mobila, portabla, fristående, allt-i-ett osv. Det finns dock viktiga skillnader mellan de olika typerna av fabriksbyggda komponenter på marknaden. I den här informationsbladet föreslår vi en standardterminologi för kategorisering av de olika typerna av prefabricerade modulära datacenter, definierar och jämför deras nyckelegenskaper samt ger ett ramverk för val av bästa strategier utifrån verksamhetens behov. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Praktiska överväganden inför en implementering av prefabricerade datacenter

    Prefabricerade modulära datacenter ger välkända fördelar som snabb driftsättning, förutsägbarhet, utbyggbarhet och livscykelkostnader. Hela driftsättningsprocessen – att utforma datacentret, förbereda anläggningen, införskaffa utrustningen och installationen – skiljer sig från hur man bygger ett traditionellt datacenter. I det här dokumentet presenterar vi praktiska överväganden, rekommendationer och resultat som datacenteradministratörer bör ta i beaktande vid sådana driftsättningar. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Inventering DartPoints privata colocation-anläggning

    För många organisationer är valet mellan att bygga upp ett eget datacenter eller flytta till en större colocation-anläggning en avvägning mellan för- och nackdelar. Det är dyrt att bygga egna datacenter och det kräver minutiös avancerad planering. Colocation i ett större datacenter kan vara billigare och ge flexibilitet för utökning, men innebär att man måste avstå den totala kontrollen. Läs mer
  • Lär

   Prefabricerat datacenter ger oljebolag möjlighet att klara tids- och budgetbegränsningar, samt efterlevnadskrav


   Kunder använder prefabricerade datacentermoduler av ett antal olika skäl, bl.a. tid till marknad, förutsägbar kostnad och prestanda samt för att kunna uppfylla stränga miljökrav. Emellanåt använder kunderna de prefabricerade modulerna av samtliga dessa skäl. Läs

   Prefabricerat datacenter hjälper flygbolag att möta krävande tid- och effektivitetsmål


   Kunder använder prefabricerade datacentermoduler av ett antal olika skäl, bl.a. tid till marknad, förutsägbar kostnad och prestanda samt för att hjälpa till att uppfylla stränga miljökrav. Emellanåt använder kunderna de prefabricerade modulerna av alla dessa skäl. Läs

   Fordonsfirma tar gräddfilen med ett prefabricerat, modulärt datacenter


   Tid till marknad är avgörande för i princip alla branscher idag. Företag vill få ut nya produkter på marknaden så snabbt som möjligt, börja generera intäkter, få avkastning på utvecklingsinvesteringen och sedan förhoppningsvis göra en rejäl vinst. Läs

   Beräkningsverktyg för kostnader för prefabricerade kontra traditionella datacenter


   Olika konstruktionsdetaljers påverkan på kostnaden för prefabricerade kontra traditionella datacenter. Läs

   Bibliotek med referenskonstruktioner


   Bläddra i Schneider Electrics bibliotek med referenskonstruktioner. Där kan du se, jämföra och välja den konstruktion som passar dina datacenterbehov. Läs

   Avvägningsverktyg


   Webbaserade program med användarvänliga gränssnitt som är utformade för att användas i de tidiga skedena av konceptutveckling och konstruktion av datacenter. Läs
  • Titta

   • Översikt: Prefabricerade datacenter från Schneider Electric

    Ta reda på hur Schneider Electrics förutsägbara, flexibla och snabbt driftsatta lösningar för prefabricerade datacenter kan lösa affärsutmaningarna kopplade till traditionella datacentermodeller.
   • Prefabricerade moduler för datacenter ger förutsägbar prestanda

    Tack vare en hög nivå av integration, fabriksmontering och -provning undanröjer Schneider Electrics prefabricerade datacentermoduler en stor del av gissningsarbetet kring anläggningens prestanda.
   • datacetner direkt till dörren: Prefabricerade moduler från Schneider Electric

    Ta dig en titt på vad du får. Prefabricerade IT- och pumpmoduler från Schneider Electric. Medan du förbereder anläggningen bygger vi datacentret och levererar det direkt till dig.
   • Prefabricerade modullösningar: Den banbrytande tekniken driver förändringar för datacenters infrastruktur

    I den här intervjun med FStech (Financial Sector Technology), berättar Kevin Brown, vice VD för Global Data Center Strategy and Technology i Schneider Electric, om förändringarna i datacentrens infrastruktur, krafterna bakom de prefabricerade datacentrens frammarsch och orsakerna till varför den här omvälvande tekniken helt kommer att förändra datacenterbranschen.
   • Betyder prefabricerat lägre kostnader för datacenter?

    Att räkna ut den totala kostnaden för att bygga ett datacenter är komplicerat och det saknas enkla verktyg för att jämföra kostnaden mellan prefabricerade och traditionella system. Prefabricerade system ger dock fördelar i form av enklare utformning och snabbare konstruktion med mindre behov av service på plats och mer förutsägbara prestanda.