Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Lösningar för datacenter med effekt på över 1 MW.

  Traditionella datacenter

  Lösningar för datacenter med effekt på över 1 MW.

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper - Kraft och kylkapacitet hos moderna datacenter

   IT-utrustning med hög densitet utmanar kylkapaciteten hos moderna datacenter. Installation och okontrollerad utökning av sådan utrustning kan leda till oväntade problem med kraft- och kylinfrastrukturen, inklusive överhettning, överbelastning och förlorad redundans. Möjligheten att mäta och förutse kraft- och kylbehov på rackskåpsnivå krävs för att kunna garantera förutsägbara prestanda och optimera användningen av den fysiska infrastrukturen. I detta white paper beskrivs principerna för hantering av kraft- och kylkapacitet. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Hur datacenters programverktyg kan förenkla affärsprocesser och sänka kostnader

   Företagsledarna uppmanar sin IT-personal att omvandla datacentren från kostnadsställen till intäktsställen. Datacenter kan ha en betydande inverkan på verksamhetens resultat genom att göra det möjligt att reagera snabbare på marknadens behov. Detta white paper visar med ett antal exempel hur programverktyg för övervakning av datacentrets infrastruktur kan förenkla affärsprocesser, sänka kostnader och ge snabbare informationsöverföring. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Typer av prefabricerade modulära datacenter

   Datacenter eller delsystem som är hopmonterade på förhand i en fabrik beskrivs ofta med begrepp som prefabricerade, modulära, kompakta, mobila, portabla, fristående, allt-i-ett och så vidare. Det finns emellertid viktiga skillnader mellan de olika typerna av fabrikstillverkade moduler på marknaden. I detta white paper föreslås en standardterminologi för att kategorisera typerna av prefabricerade modulära datacenter, med definitioner och jämförelser av deras huvudegenskaper. Dessutom presenteras ett ramverk för att välja den eller de bästa strategierna utifrån verksamhetens behov. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Praktiska överväganden för att implementera prefabricerade datacenter

   Prefabricerade modulära datacenter har många kända fördelar, däribland snabb driftsättning, förutsägbarhet, skalbarhet och livscykelkostnad. Att ta dem i bruk – från utformning av datacentret och förberedelsen av platsen till anskaffning av utrustning och installation – går till på ett annat sätt än för traditionella datacenter. I detta white paper presenteras praktiska överväganden, vägledning och vilka resultat som den ansvariga för datacentret kan förvänta sig. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Att implementera effektiva datacenter

   Kostnader för elförbrukning utgör en allt större del av den totala ägandekostnaden för datacenter. Det går att sänka energiförbrukningen drastiskt i typiska datacenter genom lämplig utformning av nätverkskritisk fysisk infrastruktur och genom konstruktionen av IT-arkitekturen. I detta white paper förklaras hur du kostnadsberäknar elbesparingarna, och lämnas exempel på metoder som i hög grad kan sänka elanvändningen. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Datacenterprojekt: Fördelar med en referenskonstruktion

   Det är inte längre praktiskt eller kostnadseffektivt att nykonstruera alla delar av ett enskilt datacenter. Återanvändning av beprövade, dokumenterade delsystem eller hela konstruktioner kan vara den bästa metoden för både nya datacenter och vid uppgraderingar av befintliga datacenter. Att använda en genomtänkt referenskonstruktion kan ha positiv inverkan på såväl själva projektet som på driften av datacentret under dess livstid. Referenskonstruktioner underlättar och kortar ner planerings- och implementeringsprocessen och minskar risken för stillestånd efter driftsättning. I detta white paper förklaras referenskonstruktionerna och fördelarna med dem. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Grunderna i att hantera datacenters livscykel för ägare

   På samma sätt som goda gener inte garanterar hälsa och välmående, är en bra konstruktion inte i sig någon garanti för att ett datacenter blir välbyggt och att det förblir effektivt och driftsäkert under hela livslängden. För varje fas i datacentrets livscykel måste lämpliga åtgärder vidtas för att ständigt uppfylla anläggningens verksamhetsbehov. I detta white paper beskrivs de fem faserna i datacentrets livscykel, huvuduppgifter och fallgropar identifieras och det praktiska råd till anläggningsägare och administratörer lämnas. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Effekterna av varm eller kall korridor för datacenters temperatur och effektivitet

   Inneslutning av varm eller kall luft kan förbättra förutsägbarheten och verkningsgraden hos traditionella kylsystem för datacenter. Även om blandningen av varm och kall luft minimeras med båda metoderna finns det praktiska skillnader avseende implementation och drift, som får stora konsekvenser för arbetsmiljön, PUE och antal timmar i frikylningsläge. Att välja varm korridor istället för kall korridor kan ge besparingar på 43 % i de årliga energikostnaderna för kylsystemet, vilket motsvarar en minskning av årlig PUE med 15 %. I det här dokumentet undersöks båda metoderna, och anledningen till att inbyggnad med varm korridor börjat anses som den bästa metoden för nya datacenter, redovisas. Läs mer
 • Lär

  Beräkningsverktyg för datacenters verkningsgrad


  Hur olika metoder för kraftdistribution och kylning påverkar energikostnader. Läs

  Beräkningsverktyg för konstruktion och planering av datacenter


  Hur fysisk infrastrukturteknik och tillväxtstrategier påverkar viktiga konstruktionsparametrar. Läs

  Referensdesignväljare


  Bläddra i Schneider Electrics referensdesignbibliotek och se, jämför och välj den design som passar behoven för ditt datacenter. Läs
 • Titta

  • Datacentret omvandlas

   Vill du se något helt nytt? Se hur Schneider Electrics lösningar kommer att omvandla datacentret helt.
  • Datacenter direkt till dörren: Prefabricerade moduler från Schneider Electric

   Ta dig en titt på vad du får. Prefabricerade IT- och pumpmoduler från Schneider Electric. Medan du förbereder anläggningen bygger vi datacentret och levererar det direkt till dig.
  • DCIM, datacenteransvariga och programdefinerade datacenter

   Uppkomsten av DCIM och det programdefinierade datacentret kan leda till att datacenteransvariga kommer att hantera IT-utrustning i framtiden i och med att fokus för IT blir mera abstrakt och virtuellt.
  • EcoStruxure för datacenter

   Problem: ny teknik sätter press på datacentren. Lösning: EcoStruxure från Schneider Electric. Schneider Electrics övervakningsprogram förbättrar datacentrets verkningsgrad (PUE) genom att utöka insynen och styrningen från rack till rad, rum och byggnad.