Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
  VATTENHANTERING FÖR METALLER

  VATTENHANTERING INOM METALLINDUSTRIN

Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

Vatten – en kritisk resurs

Metallindustrin har historiskt sett haft stora utmaningar att rena vatten effektivt på grund av hög vattenanvändning och komplexa processer.
 • Lösningar

  • Vattenanalys: omvandla vattendata till underlag för åtgärder.
  • Telemetri: övervaka och styr åtgärder för vattenkvalitet, vattennivåer och pumpning över utspridda och/eller otillgängliga områden.
  • Mobila inspektionsverktyg: använd mobila verktyg för vatteninspektion på platser som saknar fasta mätinstrument.
  • Hållbarhetsportal: få en översikt över alla dina vatten- och hållbarhetsprojekt och hur de påverkar resultatet för dina anläggningar.
 • Mervärden

  Vattenhantering kräver en holistisk, företagsövergripande ansats och Schneider Electrics lösningar och strategier för vattenhantering kan ge dig alla verktyg du behöver för att använda vatten som en viktig resurs för din verksamhet.
 • Varför Schneider Electric?

  • Flexibilitet för särskilda behov
  • Skalbara lösningar som passar allt från små anläggningar till globala företag
  • En öppen plattform för integrering med instrument och programvara från tredje part

Fördelar

 • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
  Överträffa dina miljömål
  Reagera snabbt på vattenincidenter
  Proaktiv övervakning
 • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
  Minimera beroendet av externa entreprenörer för insamling och analys av vattendata och minska relaterade kostnader
  Förbättra kvaliteten och aktualiteten på dina vattenrapporter
 • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
  Kontinuerlig förbättring av vattenhanteringen