Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  GRUVVATTENHANTERING

  LÖSNINGAR för vATTENHANTERING

Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

Utmaningar

Nya bestämmelser om hållbarhet och miljö kommer att leda till ett större behov att styra och övervaka vattenanvändningen under hela gruvans livscykel. En försämring i kvaliteten på de utgrävda mineralerna leder exempelvis till större vattenbehov på grund av en mer intensiv mineralbearbetningsprocess.

 • Lösningar

  Vattenanalys - omvandla data till åtgärdsunderlag.

  • Telemetri: övervaka och styr åtgärder för vattenkvalitet, vattennivåer och pumpning över utspridda och/eller otillgängliga områden.
  • Mobila inspektionsverktyg: använd mobila verktyg för vatteninspektion på platser som saknar fasta mätinstrument.
  • Väderprognos: få information och insikt om hur kommande oväder kommer att påverka vattenhanteringen.
  • Hållbarhetsportal: få en översikt över alla dina vatten- och hållbarhetsprojekt, och hur de påverkar resultatet för dina anläggningar.
 • Mervärden

  Vattenhantering kräver en holistisk, företagsövergripande ansats.  Schneider Electrics lösningar och strategier för vattenhantering kan ge dig alla verktyg du behöver för att använda vatten som en viktig resurs i din verksamhet.
 • Varför Schneider Electric?

  • Skalbara lösningar, anpassade för allt från små gruvor till globala gruvföretag
  • En öppen plattform för integrering med instrument och programvara från tredje part

Fördelar

 • Cement factory at night, cement production.
  • Överträffa dina miljömål 
  • Reagera snabbt på vattenincidenter 
  • Proaktiv övervakning
 • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
  • Minimera beroendet av externa entreprenörer för insamling och analys av vattendata 
  • Förbättra kvaliteten och aktualiteten på dina vattenrapporter
 • Lake, water management
  • Kontinuerlig förbättring av vattenhanteringen