Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • San javier del bac mission, near tucson, arizona, water management
  Miljöhantering

  Miljöledning

Lake, water management

Utmaningar

Det går inte att bortse från att gruvor, mineral- och metallindustrier påverkar miljön ur flera negativa aspekter. Det har bidragit till skärpta regelverk och i vissa fall en kritisk opinion, vilket tvingat industrin att snabbt utveckla mer hållbara metoder för sin verksamhet. Uppgiften att samla in och analysera miljödata är dock komplex och vägen framåt är inte alltid rak.
 • Lösningar

  Ekosystem för miljöhantering
  • Realtidsövervakning och larm (vatten, utsläpp, energi, damm, oljud)
  • Mobila/automatiserade inspektionsverktyg (standardprocedurer, åtkomst till områden som saknar fasta mätinstrument, stöd för visuella inspektioner)
  • Väderintegration (regn, avdunstning, fuktighet, vind, värme)
  • Trender och rapportering
 • Mervärden

  Vår integrerade och skalbara lösning, som ger dig proaktiv övervakning, rapportering och realtidslarm, löser många problem som kan uppstå vid miljöhantering.
 • Varför Schneider Electric?

  • Flexibilitet för särskilda behov
  • Skalbar lösning (passar allt från små företag som globala verksamheter)
  • Öppen plattform (kan integreras med instrument och programvara från tredje part)

Fördelar

 • Cement factory at night, cement production.
  • Överträffa dina miljömål.
  • Beredskap för miljöolyckor.
  • Proaktiv övervakning
 • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
  • Lägre kostnader och minskat beroende av externa entreprenörer för insamling och analys av miljödata.
  • Miljörapporter med högre kvalitet och aktualitet
 • Entrance to zion valley, mining industry, waste water
  • Kontinuerlig förbättring av miljöhanteringen