Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Businessman working at computer, energy management software, big data analytics.

  Informationshantering

Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

Förenkla dina beslut

Gruvdrift består av många olika system och verksamhetsprogram. I vissa fall är dessa frånkopplade, manuellt integrerade eller genererar bristande data. Utmaningen är att få fram korrekt data som kan omvandlas till användbar information som i sin tur fungerar som bra beslutsunderlag.
 • Lösningar

  Med vår programvara kan du på ett smart sätt samla in data om processhändelser och skaffa dig en uppfattning om hur de påverkar produktionen och vilka grundorsakerna är. Den modulära utformningen gör det möjligt att lägga till ny funktionalitet och på så vis kontinuerligt göra förbättringar utan att verksamheten påverkas.
 • Mervärden

  Schneider Electrics programvara för anläggningshantering kan ansluta till flera olika anläggningar och affärssystem för att samla in relevanta data och presentera dem tydligt för realtidsanalys.

  Du kan enkelt identifiera produktionsproblem, se verkliga produktionskostnader och automatiskt räkna ut dina nyckeltal, ingen databas eller BI-experter behövs längre.
 • Varför Schneider Electric?

  Med den skalbara plattformen kan du växa efter dina behov och din budget, från bas-KPI:er till optimering av hela leverantörskedjan

  • Den enkla integrationen möjliggör standardintegration som stöd för program för gruvindustrin, däribland affärssystem, laboratorieinformation och vädertjänster
  • Med den konsekventa användarupplevelsen lär du dig snabbt nya delar i programvarusviten och minskar den tid det tar innan du får avkastning på investeringen

Fördelar

 • Cement factory at night, cement production.
  • Bättre insyn i produktionen 
  • Förbättrad driftseffektivitet för hela anläggningen 
  • Enkelt att jämföra verkliga resultat med uppställda mål
 • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
  • Välgrundade beslut baserade på viktiga nyckeltal som exempelvis OEE, avkastning och energiförbrukning 
  • Bättre utnyttjande av utrustning och färre oplanerade driftsstopp
 • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
  • Korrekt översikt av anläggningens införsel och utförsel 
  • Hantera och spåra förflyttningar av lager och material