Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • mining facility, mining industry

  INTEGRERAD PLANERING OCH OPTIMERING (IPOS)

A goods train transporting raw minerals, mining industry, industrial production

Utmaningar

Gruvföretag kan inte nöja sig med att fokusera på resultatet för varje enskild process, de behöver optimera hela distributionskedjan eftersom ett problem i ett område ofta påverkar arbetet i efterföljande led.
 • Lösningar

  Schneider Electrics lösning för integrerad planering och optimering löser de ständigt växlande utmaningarna inom gruvindustrin och ger dig en heltäckande strategi för att uppnå bästa möjliga resultat för hela distributionskedjan: 

  • Avancerad planering och schemaläggning 
  • Resursprestanda 
  • Hantering av miljö, energi och vatten 
  • Kvalitetskontroll 
  • Lagerhantering 
  • Råvaruhandel och riskhantering
 • Mervärden

  Med vår integrerade lösning får du ut maximalt av dina resurser tack vare:
  • Planering och schemaläggning som optimerar hela kedjan; råvara till marknad (lokala planer styrs av den globala planen, inte tvärtom). 
  • Mer tillförlitliga produktions-, resurs- och processresultaten.  
  • Bättre beslut då informationen är mer tillförlitlig och aktuell. 
  • Bättre kostnadskontroll och mindre miljöpåverkan tack vare mindre vatten- och energibehov.
 • Varför Schneider Electric?

  En enda leverantör som tillhandahåller en heltäckande, integrerad lösning för hela distributionskedjan. En välbeprövad och standardiserad leverantör som jobbar med de största gruvföretagen i världen. Lösningar specifikt framtagna för gruvindustrin. Skalbara lösningar från ett enskilt område till hela gruvan och från små anläggningar till globala företag.

Fördelar

 • Plant with berries (2), cement production, mining industry
  • Arkivera produktionsmål 
  • Gör en efterfrågeprognos 
  • Säkerställ att verksamhetsplaneringen är koordinerad med leverans- och driftsplaneringen
 • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
  • Identifiera risker och begränsningar 
  • Förstå tillgängligheten av utrustning och operatörer 
  • Identifiera och åtgärda driftsproblem innan de inträffar
 • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
  • Övervaka råvaru- och produktlager 
  • Flytta rätt material i rätt ordning 
  • Minimera transporttiden och maximera den logistiska genomströmningen