Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Rack, eldistribution, luftkonditionering, hanteringsmjukvara och säkerhet integrerat i ett vattentätt skåp.

  IT-moduler

 • Läs

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Prefabrierade kraft- och kylmoduler för datacenter

   Standardiserade, förmonterade och integrerade kraft- och kylmoduler för datacenter går minst 60 % snabbare att driftsätta, och ger en omedelbar investeringsbesparing på minst 13 % jämfört med konventionell infrastruktur för kraft och kyla för datacenter. Anläggningsmoduler, som inom datacenterbranschen även kallas containerbaserade kraft- och kylanläggningar, ger konstruktörerna en möjlighet att byta från en mentalitet som går ut på att bygga, till "integrering i anläggningen". I detta white paper jämför vi kostnaderna för bägge scenarierna, presenterar för- och nackdelar med dem samt identifierar de miljöer som bäst kan dra nytta av strategin med anläggningsmoduler. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - En kvantitativ analys som jämför traditionellt med ett prefabricerat datacenter

   Standardiserade, skalbara, förmonterade och integrerade kraft- och kylmoduler för datacenter erbjuder besparingar i ägandekostnader på 30 % jämfört med konventionellt konstruerade infrastrukturer för kraft- och kylning. En stor del av de sammanlagda besparingarna beror på att man undviker att överdimensionera kapaciteten och storleksanpassar konstruktionen med tiden. I detta white paper ger vi en kvantitativ analys av ägandekostnaden för de båda arkitekturerna, och illustrerar de viktigaste faktorerna för både kapitalinvesterings- och driftskostnadsbesparingarna hos den förbättrade arkitekturen. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Typer av prefabricerade datacenter

   Datacentersystem eller delsystem som förmonteras på fabrik benämns ofta prefabricerade, containerbaserade, modulära, kompakta, inkapslade, mobila, portabla, fristående, allt-i-ett o.s.v. Det finns dock viktiga skillnader mellan de olika typerna av fabriksbyggda block på marknaden. I detta white paper föreslår vi en standardterminologi för kategorisering av de olika typerna av prefabricerade modulära datacenter, definierar och jämför deras nyckelegenskaper samt ger ett ramverk för val av bästa strategier utifrån verksamhetens behov. Läs mer
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper - Praktiska överväganden inför en implementering av prefabricerade datacenter

   Användning av prefabricerade modulära datacenter resulterar i välkända fördelar, bl.a. snabb driftsättning, förutsägbarhet, skalbarhet och kända livscykelkostnader. Driftsättningsprocessen – från konstruktion av datacentret till förberedande av anläggningen, till anskaffning av utrustning och påföljande installation – skiljer sig ganska mycket jämfört med konventionella datacenter. I detta white paper presenterar vi praktiska överväganden, rekommendationer och resultat som chefer för datacenter bör ta i beaktande vid sådana driftsättningar. Läs mer
  • White paper - Prefabricerat datacenter gav ett oljebolag möjlighet att klara begränsningar i tid och budget och att klara regelefterlevnad

   Kunder använder prefabricerade datacentermoduler av ett antal olika skäl, bl.a. tid till marknad, förutsägbar kostnad och prestanda, samt för att hjälpa dem att uppfylla stränga miljökrav. Emellanåt använder kunderna modulerna av alla dessa skäl. Läs mer
  • White paper - Prefabricerat datacenter hjälper flygbolag möta krävande tid- och effektivitetsmålsättningar

   Kunder använder prefabricerade datacentermoduler av ett antal olika skäl, bl.a. tid till marknad, förutsägbar kostnad och prestanda samt för att hjälpa dem att uppfylla stränga miljökrav. Emellanåt använder kunderna modulerna av alla dessa skäl. Läs mer
  • White paper - Fordonsfirma tar gräddfilen med ett prefabricerat, modulärt datacenter

   Tid till marknad är avgörande för i princip alla branscher idag. Företagen vill få ut nya produkter på marknaden så snabbt som möjligt, börja generera intäkter, få avkastning på utvecklingsinvesteringen och sedan förhoppningsvis göra en rejäl vinst. Läs mer
  • White paper - Schneider Electrics white paper-bibliotek

   Få tillgång till industrins tillförlitliga forskning för att skydda ditt datacenter/IT-systemets drifttid, effektivisering av verksamheter och maximering av energieffektiviteten. Läs mer
 • Lär

  Avvägningsverktyg


  Webbaserade tillämpningar med användarvänliga gränssnitt som är utformade för att användas i de tidiga skedena av konceptutveckling och konstruktion av datacenter. Läs

  Beräkningsverktyg för kostnader för prefabricerade kontra konventionella datacenter


  Konstruktionsdetaljernas påverkan på kostnaden för prefabricerade kontra konventionella datacenter. Läs

  Bibliotek med referenskonstruktioner


  Bläddra i Schneider Electrics bibliotek med referenskonstruktioner och identifiera, jämför och välj den optimala konstruktionen för just dina behov. Läs

  Energy University


  En KOSTNADSFRI utbildningsresurs på Internet med fler än 200 leverantörsoberoende kurser inom ämnena energieffektivitet och datacenter. Kurserna hjälper dig att identifiera, implementera och övervaka effektivitetsförbättringar inom företaget. Läs

  Vem kan dra nytta av prefabricerade modulära datacenter?


  Här får du veta mer om hur du kan dra nytta av prefabricerade lösningar vid bygge och uppgradering av datacentret. Läs

  Innebär prefabricerade moduler billigare datacenter?


  Kolla in det här blogginlägget och läs om hur prefabricerade lösningar kan ge billigare datacenter. Läs

  Kundberättelser


  Våra kunders faktiska erfarenheter av allt från bostadshus till datacenter. Läs
 • Titta

  • Schneider Electric TV

   Se de senaste filmerna om bland annat marknadslösningar, produktdemonstrationer och kundberättelser
  • Prefabricerade moduler för datacenter tillhandahåller förutsägbara prestanda

   Tack vare en hög nivå av integration, fabriksmontering och -provning undanröjer Schneider Electrics prefabricerade datacentermoduler en stor del av gissningsarbetet kring anläggningens prestanda.
  • Betyder prefabricerat lägre kostnader för datacenter?

   Att räkna ut den totala kostnaden för att bygga ett datacenter är komplicerat och det saknas enkla verktyg för att jämföra kostnaden mellan prefabricerade och traditionella system. Prefabricerade system ger dock fördelar i form av enklare utformning och snabbare uppbyggnad med mindre behov av service på plats och mer förutsägbara prestanda.
  • Datacenter direkt till dörren: Prefabricerade moduler från Schneider Electric

   Ta dig en titt på vad du får. Prefabricerade IT- och pumpmoduler från Schneider Electric. Medan du förbereder anläggningen bygger vi datacentret och levererar det direkt till dig.
  • Vem kan dra nytta av prefabricerade datacenter?

   Även om vissa tillämpningar passar bättre att levereras prefabricerade, har ett stort intresse för arkitekturen uppkommit tack vare behoven i olika datacenter.