Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text
  Kan driftsättas i alla befintliga datacenter, i lagerlokaler eller utomhus – minskar komplexiteten och tidsåtgången.

  Modulära rum

Angled view of a data and server room.

Utmaningar

Konstruktion och utbyggnad av datacenter är invecklade och kostsamma processer, som kräver stora kapitalinvesteringar i förskott. Traditionellt konstruerade datacenter klarar å andra sidan inte säkerhetskraven för viktiga IT-miljöer.
 • Lösningar

  Högkvalitativa och säkra modulära datacenterrum kan installeras i praktiskt taget alla befintliga datacenter, lagerlokaler eller utomhus. Lösningar med modulära datacenterrum minskar komplexiteten, kapital- och driftskostnaderna, samt tiden till marknaden.
 • Mervärden

  Modularitet: Kapitaleffektiva och enkelt skalbara enligt modellen bygg efter hand som du växer.
   
  Säkerhet: Utformade för att ge en känd skyddsnivå mot externa hot som brand, vatten, fukt, damm, rök och elektromagnetisk strålning.
   
  Energieffektivitet: Indelning i modulära datacenterrum maximerar kyleffektiviteten och ger därmed OPEX-besparingar.
 • Varför Schneider Electric?

  • Godkänd för temperatur och fukt.
  • Godkänt vatten- och dammskydd.
  • Effektiv termisk isolering, ljuddämpning och vattentäthet.
  • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (hög och låg frekvens).
  • Erbjuder inbrottsskydd och mekanisk motståndskraft.
  • Brandskyddade väggar, tak och dörr (120 minuter).
Default Alternative Text

Tillämpningar

Fördelar

 • Default Alternative Text
   
  • Framtida expansion utan avbrott
  • Projektbaserad uppbyggnad eller monteringssats
 • A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.
   
  • Kan flyttas efter installation
  • Inomhus- eller utomhusplacering
  • Yta med finish för renrum