Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Altistart 48

Mehki zagoni za zahtevne pogone od 4 do 1200 kW

Enote za mehki zagon in ustavitev za trifazne asinhronske motorje z močjo od 4 do 1.200 kW
Prodajna podpora
Altistart 48 Schneider Electric Mehki zagoni za zahtevne pogone od 4 do 1200 kW
Prodajna podpora