Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Energetska kriza generacij

Evropski konflikt je povzročil energetsko krizo, kakršne ni bilo že skoraj 50 let, kar je močno prizadelo vlade, podjetja in gospodinjstva. Glede na to, da se stroški energije potencialno podvojujejo, strokovnjaki pa napovedujejo večletno krizo, je potrebno takojšnje ukrepanje. Za odpravo vrzeli v učinkovitosti je treba hitro zmanjšati porabo, konično obremenitev in stroške.

Katere ukrepe moraš sprejeti? Z uporabo preizkušenih strategij in tehnologij priporočamo tri nujne ukrepe za pripravo na to zimo in hkratno preureditev objektov za večjo učinkovitost v prihodnosti.

Prenesi naš e-priročnik

Energetska kriza v številkah

60 %

Zmanjšanje dobave zemeljskega plina iz Rusije.1

10-krat

Dvig cen naravnega plina nad povprečje zadnjega desetletja.2

50 %

Povišanje cen električne energije iz leta v leto zaradi pomanjkanja zemeljskega plina.3

80 %

Plin v rezervi, kar kaže na potrebno zmanjšanje porabe.4

Kako bo energetska kriza vplivala nate?

To leto — in naprej

Medtem ko bo ta zima zahtevna, strokovnjaki napovedujejo, da se bo energetska kriza nadaljevala še dolgo v leto 2023 in naprej. Zaradi velikega in naraščajočega povpraševanja po energiji ob omejeni oskrbi so nekateri strokovnjaki ugotovili, da bi lahko ta kriza vplivala na uporabnike v gospodinjstvih in poslovne uporabnike še nekaj let.5

Kaj lahko storiš v boju proti energetski krizi?

Merjenje in spremljanje

V primeru, da nimaš sistema za upravljanje energije (EMS), ti manjkajo kritični in podrobni podatki, potrebni za upravljanje prihrankov energije. 

Tukaj so opisani naslednji koraki:

  • oceni objekte in določi potrebe,
  • namesti sistem za merjenje energije,
  • poveži spremljanje in nadzor energije.

Kaj smo naredili?